Volledig scherm
Het leefbaarheidsfonds voor Eindhoven Airport is onder meer bedoeld voor maatregelen om geluidsoverlast te verminderen.

Opinie - Woningisolatie helpt niet tegen alle overlast Airport

OPINIE - De auteur is Kees Dankers uit Wintelre.


Naar aanleiding van een aangenomen motie van PvdA en GroenLinks gaat de gemeente Eindhoven er bij haar collega-aandeelhouders van Eindhoven Airport op aandringen het zogenaamde leefbaarheidsfonds aan te vullen tot een wat substantiëler bedrag dan de magere acht ton die er nu in zit.

Leefbaarheidsfonds
Genoemd wordt 2,5 miljoen euro.

Het leefbaarheidsfonds is onder andere bedoeld voor maatregelen om de geluidsoverlast door het vliegveld voor omwonenden te verminderen, bijvoorbeeld door isolatie van woningen.

Graag wil ik erop wijzen dat isolatie van huizen het lawaaiprobleem en de steeds verdere aftakeling van onze woonomgeving maar zeer ten dele kan oplossen. Gedurende grote perioden van het jaar verblijven wij namelijk ook veel buitenshuis en dan helpt woningisolatie natuurlijk geen sikkepit tegen de lawaaioverlast.

Kerosine
Dan heb ik het nog niet eens over de wolken van ongezonde, penetrante kerosine-damp die door het sterk groeiende gebruik van het vliegveld steeds vaker onze woningen omhullen en waar geluidsisolatie natuurlijk ook geen oplossing voor biedt.

Daarnaast is er geen enkele garantie dat woningisolatie door het bevoegd gezag niet als vrijbrief wordt misbruikt om nog meer overlast gevende zaken in onze directe omgeving te dumpen. Dat is namelijk iets dat hier door de aanwezigheid van het vliegveld in combinatie met een beleid van 'concentratie van overlast' de afgelopen jaren ook al is gebeurd.

Wat dat betreft kijken wij als direct omwonenden van het vliegveld dan ook verwachtingsvol uit naar de (meer) innovatieve oplossingen die de Eindhovense wethouder Mary-Ann Schreurs klaarblijkelijk voor ogen staan. Hopelijk dat daardoor ons leefmilieu, dat vanwege het vliegveld al jarenlang steeds verder achteruit holt, weer leefbaar en toekomstbestendig wordt. Want anders blijft er namelijk geen andere mogelijkheid over dan het ijskoud wegsaneren van een groot aantal woningen. Maar daarvoor is 2,5 miljoen euro dan weer bij lange na niet genoeg.