Volledig scherm
© Thinkstock

Opinie - Zorgen over besparing op jeugdzorg

OPINIE - De auteur Rijn Borgwat komt uit Eindhoven en is werkzaam geweest als jeugd-hulpverlener.

Dat steeds minder brabantse kinderen gedwongen uit huis worden geplaatst wijzen de cijfers uit (ed 20 december). het 'goede' nieuws is dat daarmee een heleboel geld wordt bespaard en dat was één van de doelstellingen van de reorganisatie van onder andere de jeugdhulpverlening, inmiddels omgedoopt tot jeugdzorg. jeugdbescherming brabant stelt dat dat komt doordat lokaal beter wordt samengewerkt.

Ik ben zo vrij en brutaal om daar een groot vraagteken bij te plaatsen. Met hetzelfde gemak kan ik stellen dat de oorzaak een groot kwantiteits- en kwaliteitsverlies is binnen de jeugdhulpverlening. De afgelopen jaren stonden in het teken van bezuiniging, arbeidsonrust en andere negatieve factoren binnen de jeugdzorg.

Ik kan alleen maar afgaan op signalen uit mijn buurt en van oud-collega's. Een echt goed onderzoek naar de oorzaken van de daling van het aantal uithuisplaatsingen heb ik uiteraard niet gedaan als simpele weldenkende gepensioneerde ex-jeugdhulpverlener. Een onderzoek dat het gelijk aantoont van Jeugdbescherming Brabant, zou ik heel graag onder ogen krijgen. Want ik heb zo mijn twijfels.

De mensen die over de eurootjes gaan zijn natuurlijk blij dat veel minder geld wordt uitgegeven aan voorzieningen voor kinderen die dat nodig hebben. Ook de kinderrechter zal best blij zijn met een wat verminderde werkbelasting. De gemeenten weten vast wel weg met het geld dat niet naar jeugdzorg gaat en zullen deze 'ontwikkeling' toejuichen, omarmen én stimuleren.

Rest de vraag of alle kinderen en jongeren die dringend hulp - in wat voor vorm ook - nodig hebben en ervan afhankelijk zijn, wel bereikt worden door de gereorganiseerde jeugdhulpverlening, ook gezien het feit dat weer sprake is volgens het ED-artikel van een versnipperde aanpak van de jeugdhulpverlening annex jeugdzorg. Ik vrees het ergste.