Volledig scherm
Cultuur in Eindhoven tijdens de Dutch Design Week. © ANP

Pamflet pleidooi voor dialoog: Bij internationale stad past ambitieuze cultuur

OpinieAngelique Spaninks is directeur en artistiek leider van MU. 35 instellingen nemen het initiatief om te komen tot een sterk cultureel veld dat aansluit bij de kracht van Eindhoven. De volledige tekst van het Pamflet Cultureel Eindhoven en de lijst van de 35 ondertekenaars.

Een ambitieuze stad verdient een ambitieus cultuurbeleid. Cultuur is immers noodzaak. Verrijkt, vernieuwt, verbindt, verzacht, verdient. Cultuur inspireert, stelt ons vragen, scherpt ons denken en draagt daarmee bij aan onze identiteit. Cultuur is een voorwaarde voor een sterke, gezonde en prettige samenleving vinden wij, ruim 35 culturele instellingen, organisaties en makers in Eindhoven.

Komende tijd legt de gemeenteraad in een nieuwe cultuurbrief de contouren vast voor het kunst- en cultuurbeleid 2021-2024. Hierover willen we het gesprek aangaan met de stad, het gemeentebestuur en de Stichting Cultuur Eindhoven. Een permanente dialoog over hoe we het leven in onze stad via kunst en cultuur kunnen verrijken en haar ambities kunnen verwezenlijken.

Ambitieus

Want Eindhoven is terecht ambitieus. Brainport zet internationaal de toon als het gaat om technologische innovatie en economisch gaat het ons voor de wind. Maar er is méér dan dat. Een gezonde, aantrekkelijke stad is niet alleen economisch, maar ook sociaal en cultureel sterk. Een wereldspeler als Brainport vraagt een dynamisch, vernieuwend en internationaal klimaat.

Eindhoven heeft alles in huis om zich als internationale cultuurstad te profileren. In potentie. Al bij het coalitieakkoord werd echter geconstateerd dat de culturele voorzieningen niet aansluiten bij haar positie en ambities. Daarom pleiten wij voor een faire indexatie van het cultuurbudget over de afgelopen acht jaar. Enkel om wat we hebben op waarde te schatten.

Wil het culturele aanbod ook de toekomstige ambities van de stad mee waarmaken, dan dient extra te worden geïnvesteerd. Vervolgens is het aan het culturele veld te bewijzen dat die investering maximaal rendeert, niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief gemeten.

Wij zijn professionele organisaties en we maken ons sterk voor onze stad. We hebben de voorbije jaren heel duidelijk laten zien dat we de capaciteiten hebben om te vernieuwen, creativiteit aan te jagen en een dynamisch cultureel speelveld vorm en inhoud te geven. Dat vraagt ruimte voor eigenaarschap en ondernemerschap, met meerjarige afspraken en een zekere mate van vertrouwen en partnerschap. Eigen beslissingsbevoegdheid voor investeringen is naast een gezond weerstandsvermogen een randvoorwaarde voor effectief cultureel ondernemerschap.

Veelzijdig klimaat

Daarnaast moet er ruimte zijn voor experiment en korte termijn-impulsen die jonge, nieuwe loten mogelijk maken. Alleen in een dusdanig gelaagd en veelzijdig klimaat kan cultureel ondernemerschap echt opbloeien en zich ten volle richten op verrijkende, vernieuwende, verbindende, verzachtende en verdienende waarden.

Meerjarige zekerheid en zelfstandigheid zijn voor de culturele instellingen van onze stad voorwaarden om hun bereik en impact nog verder te vergroten. Wij willen meer samenwerken om een aantrekkelijk aanbod te creëren, krachten te bundelen om nieuwe trends en expertise in te zetten en ontwikkelen. Voor de stad, haar bewoners en bezoekers. Wij hebben niet allemaal dezelfde opdracht en bedienen niet dezelfde doelgroepen. Maar samen zijn we er voor iedereen.

Samen kunnen wij ook nieuwe doelgroepen bereiken. Nieuwkomers betrekken bij cultuur en Eindhovenaren meenemen in wat het betekent een internationale stad te zijn.

Wij nemen initiatief om te komen tot een sterk, beter afgestemd en inhoudelijk toonaangevend cultureel veld dat aansluit bij de kracht van Eindhoven. Samen aanbod ontwikkelen, kennis delen en inzetten voor de stad. Met expliciete aandacht voor talentontwikkeling, educatie, experimenten, broedplaatsen en het onmiskenbaar internationale profiel dat Eindhoven zo kenmerkt. En samen verder bouwen op het TDK-fundament door het te laden met maatschappelijke en ethische dimensies.

Samenwerking

Samenwerking op cultureel gebied dient zich niet te beperken tot onze stadsgrenzen. Het verzorgingsgebied van de Eindhovense instellingen reikt immers verder. Daarom pleiten wij voor intensievere samenwerking en afstemming op de schaal van Zuidoost-Brabant, Brabant en Nederland. Veel van ons aanbod is al (inter)nationaal van betekenis. Internationalisering en culturele uitwisseling zorgen voor nieuwe impulsen en stimuleren de innovatieve en creatieve ontwikkeling die onze stad en regio zo succesvol maakt. Het maakt Eindhoven ook aantrekkelijk voor internationale bezoekers.

Dit jaar vindt een evaluatie plaats van Stichting Cultuur Eindhoven. Als culturele instellingen pleiten wij voor een ondersteunende en faciliterende cultuurstichting. Een cultuurstichting die vanuit gelijkwaardigheid de dialoog aangaat, met een heldere subsidiestructuur en transparante voorwaarden, die rekening houden met lange termijn verplichtingen en een fair inkomen voor culturele professionals.

Laten we ons samen sterk maken voor een ambitieus cultuuraanbod dat een ambitieuze stad als Eindhoven verdient.