Volledig scherm
Eindhoven Airport blijft groeien. Meer vliegbewegingen betekent dat de lucht in de regio steeds meer vervuild wordt door uitgestoten gassen. © Rene Manders

Peel en Kempen raken overbelast door economische groei

OpinieDe auteur van onderstaand opinieartikel is Nic Douben uit Eindhoven. Hij is econoom en voormalig hoogleraar aan onder meer de Universiteit van Tilburg en de TU/e.

Bij alle jubelverhalen blijven de nadelen van de economische successen van Zuidoost-Brabant onderbelicht. Economie is veel meer dan financieel resultaat.

In een aantal opzichten gaat het (te) goed met de economische ontwikkeling van Zuidoost-Brabant. Op een aantal gebieden komen de ecologische grenzen aan de groei heel scherp in beeld. En ook op de regionale arbeidsmarkt treden hier en daar al echte knelpunten op.

Intussen is het gejubel over de Randstadse erkenning van de regio als de industriële trekker van Nederland niet van de lucht. Toch is het goed om ook eens anders naar deze eervolle ontwikkelingen te kijken.

Regionale grenzen

Ik vraag mij dan ook al enige tijd af of de regio niet overbelast wordt door deze expansie. Het is de laatste tijd duidelijk geworden dat een deel van de agrarische sector, de veeteelt, tegen regionale grenzen is aangelopen. Megastallen dichtbij of in dorpen worden niet meer als vooruitgang gezien. Uitstoot van vervuilende (dierlijke) gassen, negatieve effecten op de gezondheid van burgers en stankoverlast zijn aftrekposten van deze agrarische groei.

In de officiële cijfers van het CBS zien we deze aftrekposten echter niet terug. Achter deze onstuimige ontwikkeling gaat de export gedreven productie schuil. Voor binnenlandse consumptie is maar een beperkt deel van de producten van de veeteeltsector nodig. De bewoners van de Kempen en de Peel dragen de lasten.

Eindhoven Airport

Naast de agrarische sector is er in de regio nog een probleem; Eindhoven Airport. Door de beperking van het aantal vliegbewegingen op Schiphol Airport - door Den Haag al lang geleden gebombardeerd tot een van de vaderlandse mainports - worden met name vluchten voor vakantiegangers overgebracht naar onder andere Eindhoven. En door de onmogelijk lage vliegprijzen van de low budget-maatschappijen blijft het vliegtoerisme jaar in jaar uit toenemen.

Op deze manier loopt ook Eindhoven Airport vast. Steeds meer vliegbewegingen vervuilen de lucht in de regio met uitgestoten gassen. Daarnaast neemt de geluidshinder in Kempen en Peel steeds verder toe. De directie van Schiphol heeft nogal wat te vertellen over Eindhoven en dus worden Amsterdamse problemen afgewenteld op de regio.

Verkeersinfarct

Verder wordt het steeds duidelijker dat een verkeersinfarct op de weg dichterbij komt. Ook dit levert een negatieve bijdrage aan de leefkwaliteit in de regio.

Voor een positieve ontwikkeling van de regio Kempen en Peel is een meer gerelativeerde economische groei noodzakelijk. Nu worden vooral de enge (bedrijfs)economische voordelen van de groei breed uitgemeten en komen de nadelen veel minder pregnant in beeld. Het argument dat de bv Nederland hier wel bij vaart is slechts ten dele waar. In de eerste plaats is ons land geen bv. En vervolgens is economie veel meer dan financieel resultaat.

Het wordt tijd dat de verantwoordelijken daar eens terdege rekening mee gaan houden.