Volledig scherm
Als het college zijn zin krijgt moeten de stacaravans op de Zwarte Bergen plaatsmaken voor containerwoningen voor arbeidsmigranten. © Jean Pierre Reijnen

Plan camping de Zwarte Bergen Luyksgestel klinkt hip maar is vaag

Opinie / VideoDe gemeente moet nog eens goed kijken naar alle plannen voor de Zwarte Bergen in Luyksgestel. Dat betoogt Sonja Wagemans, raadslid voor Lokale Partij Bergeijk, in dit ingezonden stuk.

De plannen voor de Zwarte Bergen in Luyksgestel hebben amper draagvlak. Zowel de campinggasten, die weg moeten, als de inwoners van met name Luyksgestel en de Weebosch zijn in grote meerderheid tegen. Dat een petitie na twee dagen al meer dan duizend keer is getekend, is een duidelijk signaal.

Campinggasten en inwoners nemen het samen op tegen de gemeente die voornemens is voor een periode van drie jaar containerwoningen voor 300 arbeidsmigranten toe te staan. Dit is niet gewenst: niet voor de camping, niet voor de inwoners en niet voor de arbeidsmigranten. De overlast op en om vergelijkbare parken is enorm.

Het college van Bergeijk zet de Zwarte Bergen neer als een camping zonder toekomstperspectief. Wat ligt hieraan ten grondslag? Is hier gedegen onderzoek naar gedaan? De onderzoeksrapporten hebben weinig onderbouwing. Zou het kunnen dat de exploitatie van de Zwarte Bergen niet positief was door gebrek aan investeringen en goed financieel management van de eigenaar?

Vertrouwen

Het college spreekt over verloedering. Een kijkje op de camping geeft een ander beeld. Ondanks het mistroostige weer zie je buiten het seizoen een keurige camping met netjes onderhouden staanplaatsen. De staanplaatshouders hebben daar in goed vertrouwen in geïnvesteerd, omdat hen al die tijd is voorgehouden dat de camping behouden bleef.

Uit het onderzoeksrapport komt één ontwikkelvariant naar voren die het meest levensvatbaar zou zijn: een zorghotel gecombineerd met onder andere studentenwoningen en short stay-woningen voor expats. Als belangrijkste onderbouwing wordt genoemd: 'duurzaam ontzorgen'. Dat klinkt mooi, hip en vol ambitie. Maar ook vaag. Zijn de plannen slechts een luchtkasteel?

We hebben via diverse kanalen begrepen dat Werkconsult en de oude eigenaren andere plannen hadden met de Zwarte Bergen: Werkconsult investeert in de camping en er zouden, voor extra inkomsten, op de lege plekken prefab-woninkjes worden geplaatst voor een enkele kenniswerker. Met als insteek behoud en upgraden van de camping. Waar het huidige plan van ontmanteling en huisvesten van 300 arbeidsmigranten vandaan komt is een raadsel. Wel duidelijk is dat dit plan geen enkel draagvlak kent. Waarom wil het college dit dan toch doorzetten? Waarom niet het originele plan eerst verder uitwerken? Dit is waarschijnlijk concreter dan de vage en nog niet getoetste plannen voor een zorghotel met studenten- en expathuisvesting.

Drijfveer

Van alle gepresenteerde varianten is bovendien een camping de enige bestemming die past binnen het provinciale beleid. Wie gelooft dat er jongeren zijn die op een camping ver van de stad hun studententijd willen doorbrengen? Idem voor expats, dat geeft woonbehoefteonderzoek onder kenniswerkers ook aan. Dit plan zou volgens het college realistischer zijn dan het behoud van een camping die een goede bezettingsgraad heeft en goede beoordeling krijgt van gasten? Wat is de werkelijke drijfveer om dit plan door te laten gaan?

We roepen het college op de financiële impuls die afgelopen week door de provincie gegeven is, te gebruiken om nog eens goed naar alle plannen te kijken, in samenwerking met alle betrokkenen zodat er een breed gedragen plan komt. Dan voorkomen we dat we een camping de nek om draaien zonder te weten wat het toekomstperspectief is.