Volledig scherm
Shirtsponsoring is maar een deel van de deal tussen bedrijven en PSV. © BSR Agency

PSV-deal ís meer dan sponsoring alleen

OpinieHet doet goed dat fractieleider Dré Rennenberg van het Ouderen Appèl Eindhoven de nieuwe samenwerking tussen ASML, High Tech Campus Eindhoven, Jumbo, Philips, PSV en VDL Groep toejuicht (ED Opinie 4 april). Sinds de bekendmaking daarvan hebben we veel mooie reacties gekregen.

Voor zover bekend bestaat er wereldwijd geen vergelijkbaar initiatief waarbij het bedrijfsleven gezamenlijk investeert om onder één vlag gemeenschappelijke doelstellingen te behalen en dus verder kijkt dan het eigenbelang als individuele sponsor.

Met zijn wens dat hij graag meer ziet gebeuren dan sponsoring van PSV alleen, wordt Rennenberg op zijn wenken bediend. Dat is juist de essentie van deze samenwerking. De zes partners gaan vanuit een collectieve gedachte de regio in de volle breedte versterken. De komende maanden en jaren gaan we met projecten, activiteiten en programma's dit gedachtegoed uitwerken en uitdragen.

Reputatie

Wellicht is het niet meer van deze tijd dat werkgevers de studie van kinderen van medewerkers financieren. Wat we wel doen is eigen opleidingen opzetten met daarbij een baangarantie. Daarnaast hebben de vijf partners van PSV afgesproken om via de sponsordeal te investeren in de leef-, woon- en werkomgeving, teneinde de aantrekkelijkheid van onze regio te vergroten. Daarin onderstrepen we dat Brainport Eindhoven van en voor iedereen in de regio is, dat we de bekendheid van onze regio gaan vergroten, evenals de aantrekkelijkheid en de reputatie.

Onderdeel van de overeenkomst is dat we de gezondheid, vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid van onze medewerkers in de regio, in totaal 55.000, verbeteren. Eén van de plannen is een maatschappelijk fonds optuigen om sportiviteit en vitaliteit in de regio te stimuleren, waarbij bijzondere aandacht wordt gegeven aan minderbedeelden. Overigens doen de zes partners dat ook afzonderlijk. Zo heeft VDL Foundation in 2018 onder meer Voedselbank Eindhoven een koelbus geschonken en via Stichting Leergeld zwemles en fietsen mogelijk gemaakt voor honderden kinderen uit gezinnen die weinig te besteden hebben.

Investering

Regionale bedrijven, waaronder de partners van de PSV-deal, hebben een belangrijke uitdaging om voorop te blijven lopen: aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt. Dat rechtvaardigt een investering in de volle breedte van onze samenleving. We hebben iedereen nodig. VDL Groep draagt daar substantieel aan bij door te investeren in een breed palet aan maatschappelijke initiatieven. Naast onder meer PSV, FC Eindhoven, Marathon Eindhoven en paardensport geldt dat voor bevrijdingsactiviteiten en breedtesportverenigingen in de regio. Het is belangrijk dat onze medewerkers en hun omgeving werken aan hun vitaliteit door zich op ontspannen wijze onder te dompelen in het bruisende verenigingsleven. Dat komt het welbevinden ten goede, evenals de geroemde samenwerking in onze hightech-regio. Met de creatieve PSV-sponsordeal als mooi voorbeeld.

Met deze aanpak, naast de intensieve rol van het regionale bedrijfsleven om rijksgelden naar de regio te halen om onze leefomgeving te versterken, nemen we verantwoordelijkheid voor onze omgeving en werken we gezamenlijk mee aan het aangenamer maken van onze regio.