Volledig scherm
© anp

Regionaal inkoopbeleid jeugdzorg moet op de schop

OPINIEJosé van der Waerden en Jan Willem Slijper zijn raadslid en Marius Ekamp is burgercommissielid voor D66 Best.

De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant moeten samen met zorgaanbieders de verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit en de betaalbaarheid van de jeugdzorg. Een motie van D66 Best wijst de weg.

Jeugdzorg goed en betaalbaar leveren is, in de hele regio, een groot probleem. Hoe lossen we dat op? In Best willen we alles uit de kast halen om budgetplafonds, en daarmee mogelijk lange wachtlijsten, te voorkomen. Daarom heeft de D66-fractie in Best een amendement en motie ingediend om ons hard te maken voor een betere inkoopstrategie. Beide voorstellen zijn unaniem aangenomen.

Helder is dat gemeenten en zorgaanbieders elkaar keihard nodig hebben. Zonder aanbieders kunnen gemeenten de Jeugdwet niet uitvoeren. Zonder goede afspraken met gemeenten kunnen zorgaanbieders hun taken niet fatsoenlijk uitvoeren.

Een beter inkoopbeleid moet een speelveld creëren waarin gehandeld wordt met oog voor elkaars belangen.

Breed aanbod

Destijds hebben we ervoor gekozen om veel zorgaanbieders te contracteren. We wilden onze inwoners via een breed aanbod de mogelijkheid bieden om de voor hen meest passende zorg te kiezen. Bovendien zou door onderlinge concurrentie de kwaliteit stijgen en de kostprijs dalen. Maar nu blijkt dat deze aanpak van de regio Zuidoost-Brabant ook nadelige effecten heeft.

- Zorgaanbieders en gemeenten hebben op de lange termijn financiële zekerheid nodig. De huidige aanpak biedt onvoldoende zekerheid. Dat zet onbewust aan tot wij-zij denken en tot winstgericht denken voor de korte termijn.

- De regio koopt nu aanbodgericht in. Er moet bekeken worden welke hulp daadwerkelijk gewenst en noodzakelijk is. Dan gezamenlijk die hulp inkopen met als uitgangspunt: zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig.

- Door het grote aantal zorgaanbieders verloopt de kwalitatieve en financiële beheersing moeizaam.

- Inkoopbeleid moet aanzetten tot samenwerking, in het belang van de cliënt. De huidige, op concurrentiegerichte aanpak draagt hier niet aan bij.

- Het huidige inkoopbeleid laat ongelimiteerde omzetgroei toe. Gevolg: signalen van woekerwinsten.

- Risico's van overschrijdingen liggen voornamelijk bij de gemeente.

Wij denken dat een structureel ander inkoopbeleid door de regio gedragen en uitgevoerd dient te worden. Onze voorstellen overschrijden de grens van de gemeente Best. Bouwstenen van dit andere beleid zijn:

- inkopen op basis van de regionale geschatte vraag naar zorg;

- beperken van het aantal zorgaanbieders;

- afspreken van omzetplafonds per zorgaanbieder;

- de zorgaanbieder mede verantwoordelijk maken voor de bewaking van het afgesproken omzetplafond;

- risicospreiding over gemeenten en zorgaanbieders.

Betaalbaarheid

Zuidoost-Brabant is een van de zogenaamde Jeugdzorgregio's. Als 21 gemeenten zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor kwaliteit én betaalbaarheid van de jeugdzorg.

Laten we daar dan ook samen, gemeenten, en zorgaanbieders, de volgende noodzakelijke stap zetten. Het inkoopbeleid moet op de schop!

Het kan en móet beter. Als we dat gezamenlijk niet oppakken, zijn onze kinderen in Zuidoost-Brabant die zorg hard nodig hebben, straks de dupe. En dat wil toch niemand?

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement