Volledig scherm
Leerkrachten van basisscholen voeren actie voor een betere beloning en minder werkdruk. © ANP

Scholen potten veel geld op

OPINIEFrank Willems uit Badel is de schrijver van deze opiniebijdrage. Hij ziet dat schoolbesturen in plaats van hun geld te besteden aan het onderwijs en hun medewerkers hoge financiële reserves opbouwen om mooie sier te maken bij toezichthouders .

Marianne Wagemans stelt in haar opiniestuk 'Onderwijs besteedt geld niet goed' (ED 1 december) dat het onderwijs eerst zelf eens orde op zaken moet stellen. Zij geeft een aantal voorbeelden over hoe geld weglekt van de werkvloer. Zij vergeet een belangrijk punt.

Ook ik heb mij erover verbaasd dat leerkrachten in hun strijd om een hoger salaris al hun pijlen lijken te richten op de minister van Onderwijs. In een normale wereld gaat een medewerker die ontevreden is over het salaris in eerste instantie naar de baas.

Medezeggenschapsraad

Nu weet ik uit de tijd dat ik als ouder zitting had in de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de overkoepelende onderwijsstichting, dat vrij veel geld ongebruikt op de bankrekening stond. Geld dat door het ministerie beschikbaar is gesteld voor het onderwijs en haar medewerkers, maar door de bestuurders is weggezet als reserve.

Om deze stelling te onderbouwen dacht ik even de jaarverslagen van de onderwijsstichtingen die actief zijn in mijn woonplaats erbij te pakken. De gemeente Bladel heeft negen basisscholen waarvan één voor speciaal onderwijs. De openbare basisschool valt onder de onderwijsstichting RBOB de Kempen, alle andere onder onderwijsstichting Kempenkind. De laatste heeft haar jaarverslag op hun website verstopt, zodat je er zonder een gebruikersaccount niet bij kunt. RBOB de Kempen heeft het wel gewoon openbaar gemaakt, zoals de code voor goed bestuur adviseert.

Dat jaarverslag leert dat de reserves bij RBOB de Kempen enorm groot zijn. Deze stichting heeft veertien basisscholen verspreid over de regio. In 2016 ontving men een kleine 16 miljoen euro om het onderwijs te verzorgen. De reserves bedragen 9,2 miljoen euro en men beschikt over 8,7 miljoen aan liquide middelen. Het weerstandsvermogen, een standaard indicatie of men voldoende middelen heeft om risico's op te vangen, is 58,4 procent.

Risicoadvies

RBOB de Kempen geeft aan dat het weerstandsvermogen tussen de 10 en 40 procent moet zijn. VOS/ABB, de vereniging van openbare en algemene scholen, adviseert op basis van een risicoadvies van consultant EY een bandbreedte van 5 tot 20 procent. Het jaarverslag toont ook aan dat het weerstandsvermogen al tien jaar groeit. Daaruit kun je veilig concluderen dat geld wordt opgepot en niet wordt gebruikt voor het onderwijs of loonsverhoging voor de medewerkers.

Voor onderwijsstichting Kempenkind kon ik slechts wat gegevens vinden bij de Inspectie van het Onderwijs. De cijfers die daar worden gepubliceerd over liquiditeit, solvabiliteit en een weerstandsvermogen van 35,2 procent in 2015, geven ook geen reden aan te nemen dat deze onderwijsstichting financieel aan de grond zit.

Nu is dit geen representatieve steekproef en er zullen echt wel scholen zijn die beter gemanaged worden en waar minder opgepot wordt. Uit ervaring weet ik dat bestuurders graag mooie cijfers presenteren aan hun raden van toezicht en dat zij medezeggenschapsraden liever laten praten over de kerstactiviteiten dan over goed beleid.

Ik wil leerkrachten en ouders die zitting hebben in een medezeggenschapsraad oproepen om de financiële paragraaf uit het jaarverslag te gebruiken om bestuurders en toezichthouders ter verantwoording te roepen. De wet geeft hen die mogelijkheid. De protesterende leerkrachten staan sterker als zij de, volgens hen, benodigde 1,4 miljard euro bij het teveel aan reserves van de bankrekeningen van de eigen onderwijsstichtingen halen.

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement