Volledig scherm
Op steeds meer plaatsen worden naar Deens voorbeeld mensen met onaangepast gedrag opgevangen in Skaeve Huse.foto Joris Buijs/PVE

Skaeve Huse voor lastige mensen

Deze zomer maakte het college van B en W van Eindhoven bekend dat het op zoek gaat naar locaties om zogeheten Skaeve Huse neer te zetten.

Skaeve Huse zijn woonvoorzieningen voor mensen met een bijzondere achtergrond. Dit besluit kwam nadat de raadswerkgroep maatschappelijke opvang van de gemeenteraad hiertoe had opgeroepen en de gemeenteraad een werkbezoek aan de Skaeve Huse in Tilburg had gebracht.

Voorzieningen zoals Skaeve Huse worden – in onze ogen ten onrechte – wel eens weggezet als 'asowoningen' of 'tuigdorpen': plekken waar mensen die overlast weggestopt worden zodat de samenleving geen last van hen heeft. Wij zien de Skaeve Huse als belangrijke schakel in de voorzieningenladder voor dak- en thuislozenzorg.

Dak- en thuisloosheid is een thema waaraan vaak meerdere problemen tegelijk ten grondslag liggen. Dé dakloze bestaat niet. Het gaat om mensen die op een bepaald punt in hun leven in een situatie raken dat ze voor korte of langere tijd dak- of thuisloos raken. Dit gebeurt veelal door een combinatie van problemen, die op een bepaald moment samenkomen waardoor de persoon (tijdelijk) niet meer in staat is zijn problemen op te lossen. Bij dakloosheid komen materiële, relationele, psychische en institutionele factoren samen. Dak- en thuisloosheid gaat vaak gepaard met financiële problemen, middelengebruik, schuldenproblematiek, trauma's, hechtingsproblematiek, psychiatrische problematiek, enzovoort.

De gemeente werkt, onder andere met Neos (organisatie voor maatschappelijke opvang) aan een nieuwe visie op maatschappelijke opvang. Die visie is dat iedere dakloze een traject krijgt, met de opdracht om mee te werken aan zijn of haar herstel. Daarnaast zal in 2012 de Nachtopvang van Neos aan de Barrierweg grotendeels worden omgevormd tot een Instroomhuis voor dak- en thuislozen uit Eindhoven. Uitgangspunten zijn: perspectief bieden aan de doelgroep en het aanbieden van duurzame trajecten, gericht op de eigen mogelijkheden in plaats van te blijven focussen op de onmogelijkheden. Dus niet op wat iemand niet kan, omdat hij of zij bijvoorbeeld verslaafd is of een psychiatrische achtergrond heeft. Er zijn verschillende woonvormen nodig om deze doelgroep het juiste en meest passende traject aan te kunnen bieden. Voorbeelden van succesvolle woonvormen en samenwerking zijn er al in Eindhoven. Zoals DOOR (begeleid wonen, al tien jaar en erg succesvol), Domus en Housing First (afgelopen jaar gestart en wordt uitgebreid). Daarnaast is er inmiddels een groot aantal kleinschalige woonvormen en eengezinswoningen voor individuele bewoning door dak- en thuislozen in Eindhoven.

Voor een kleine groep dak- en thuislozen die maatschappelijk onaangepast gedrag blijven vertonen zou je kunnen denken aan Skaeve Huse om daarmee een compleet aanbod voor het hele spectrum van de doelgroep kunnen realiseren. Dinsdag discussieert de gemeenteraad over de maatschappelijke opvang. GroenLinks dan weer aandacht vragen voor het opzetten van Skaeve Huse in Eindhoven.

-

Martijn van Lanen is docent en onderzoeker bij Fontys Hogeschool Sociale Studies, Thijs Eradus is hoofd Nachtopvang bij Neos en Renate Richters is fractievoorzitter van Groenlinks Eindhoven.