Volledig scherm
Als de gemeente haar zin krijgt verdwijnen de containers van het Pastoor Vekemans Fonds uit het straatbeeld. © Jurriaan Balke

Vekemans Fonds bij afval gezet

OPINIEHuub Stroeks woont in Oerle. Hij is de auteur van dit opinie artikel.

Het voortbestaan van het Pastoor Vekemans Fonds, dat tot aan vandaag 1,5 miljoen investeerde om de situatie van kwetsbare kinderen in India te verbeteren, wordt bedreigd.

De Stichting Pastoor Vekemans Fonds - Oerle is opgericht in 1983 door wijlen Pastoor Gerard Vekemans, nadat familie, vrienden, bekenden en parochianen ter gelegenheid van zijn 40-jarig priesterjubileum 17.000 gulden hadden geschonken. Doelstelling van het fonds is: De financiering van de opvang, opvoeding en opleiding voor de kansarme kinderen van Moeder Teresa in India.

Het fonds stelt kwetsbare kinderen in staat om beter voor zichzelf te zorgen en zich te bevrijden uit een vaak uitzichtloos bestaan. In de loop van de tijd groeide het startkapitaal door giften en acties, waardoor vijftig kinderen doorlopend konden worden gesponsord.

Onder de indruk
In 1990 bezocht de pastoor 'zijn kinderen' in India. Hij kwam zeer onder de indruk en aangeslagen terug van wat hij daar aan armoede en ellende gezien had. In 1991 besloot hij om - naast de sponsoring van de vijftig kinderen - ook projecten op te zetten.

Het Vekemans Fonds kreeg van de gemeente Veldhoven toestemming om kleding en schoenen in te zamelen. Dit gebeurt via de bekende metalen containers die over heel Veldhoven verspreid staan. Ook in Steensel en Reusel staan enkele containers. De inzameling is een belangrijke bron van inkomsten voor het Vekemans Fonds. Veel Oerlenaren, Veldhovenaren en Kempenaren dragen het Vekemans Fonds een warm hart toe en doneren hun overtollige kleding en schoenen. Daardoor is er een continue geldstroom die geheel toekomt aan kwetsbare kinderen in India.

Gemeente
De gemeente wil het inzamelen van kleding door het Vekemans Fonds beëindigen. Eind 2016 is een proces opgestart om de vergunning van het fonds in te trekken. Dit ondanks het feit dat het Vekemans Fonds een vergunning voor onbepaalde tijd heeft om oude kleding en schoenen in te zamelen. Dit initiatief van de gemeente bedreigt het voorbestaan van het fonds. Het bestuur van de Stichting Vekemans Fonds probeert dit beleid te stoppen. Tot nu helaas zonder resultaat. Juristen van de gemeente en het fonds zijn met elkaar in discussie over wie juridisch gelijk heeft.

Het maakt bij mij gevoelens los waar ik niet goed raad mee weet. Aan de ene kant maakt het me ontzettend boos dat zo'n prachtig fonds aan zijn einde dreigt te komen. Aan de andere kant probeer ik het beleid van de gemeente te begrijpen. Tot nu toe wint mijn boosheid het van mijn verstand.

Ik woon aan het plein in Oerle waar, tegenover de kerk, een beeldengroep is geplaatst met daarin de figuur van pastoor Gerard Vekemans. Die groep staat er niet zomaar, die is geplaatst uit diep respect voor Vekemans. Een prachtig mens die op zijn manier velen aan zich wist te binden. Hij gaf niets om wereldse zaken zoals kleding of spullen in huis. Hij gaf wat hij bezat aan de kwetsbaren. Altijd in de weer om anderen tot hulp te zijn. Soms ook heel dwingend als hij iets voor elkaar wilde krijgen. Graag bereid om met anderen een borreltje te drinken. Soms emotioneel om het gemis van zijn zus. Kortom een gewoon mens met al zijn kwaliteiten en gebreken.

Op handen gedragen
Wij in Oerle droegen hem op handen. We gingen met velen naar zijn kerkdienst. Geen hoogdravende preken maar compacte en doordachte uitspraken waar je elke dag iets mee kon en steun aan had. Deze pastoor werd tijdens zijn leven een begrip in Oerle en verre omstreken. Hij weet velen aan zich te binden om zich actief in te zetten voor zijn 'kiendjes' in India. En nu wordt zijn droom letterlijk bij het afval gezet. Ongelooflijk! In Oerle heerst veel onvrede over deze situatie. We snappen het niet.

In Oerle hechten we veel waarde aan het begrip partnerschap. Dat kent twee belangrijke aspecten, respect en vertrouwen. Het gemeentelijk voornemen toont geen respect voor het Pastoor Vekemans Fonds. Het fonds is ooit ontstaan uit actief burgerschap. Het werd iets van 'ons' en met inzet van veel trouwe vrijwilligers is het uitgebouwd tot wat het nu is. Een breed gedragen en regionaal werkende stichting die niets anders dan goed doet voor kwetsbare kinderen. Het gemeentelijk voornemen doet iets met de vertrouwensrelatie tussen de gemeente en de Oerlenaren. Van sommige onderwerpen blijf je uit piëteit en respect af! Ik hoop van harte dat het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad tot bezinning komen.