Volledig scherm
© Thinkstock

Zaak Tielemans, gemeente Helmond als strafrechter?

OpinieOp 2 april schreef deze krant: ‘Oud-wethouder ten einde raad na stopzetten uitkering en stuurt wanhoopsbrief naar politiek in Helmond'. De uitkering is nog steeds stopgezet. En ondertussen zijn al weer enkele nieuwe artikelen verschenen over deze zaak die nu al een jaar of vijf, zes loopt. Henk Giebels, lange tijd politiek actief voor D66,  schreef deze bijdrage. Hij was onder meer lid van de streekraad van het Gewest Helmond, van provinciale staten en is raadslid in Gemert-Bakel.

Het lijkt er zeker op dat Peter Tielemans veel fout gedaan heeft, ernstige misdrijven gepleegd heeft en door velen met de nek aangekeken wordt. Ik ga geen oordeel vellen over de zaak. Daar weet ik te weinig van. Bovendien lopen hier civiel recht, bestuursrecht en strafrecht door elkaar. Voor de gemiddelde lezer van de krant is de oud-wethouder allang veroordeeld. Ik heb alle krantenartikelen van de laatste zes jaar over deze zaak gelezen, maar heb nog geen artikel gezien over een rechterlijke veroordeling. En in ons land ben je onschuldig, totdat je schuld bewezen is.

Het gemeentebestuur van Helmond heeft Tielemans' laatste bron van inkomsten, zijn invaliditeitsuitkering, stopgezet. Kan dat eigenlijk wel?

Naar aanleiding van de onthulling van buitensporige taxi-declaraties in deze krant trad Tielemans in juni 2013 onmiddellijk af als wethouder. Daarna kwamen de verdenkingen van valsheid in geschrifte, verduistering en corruptie. Als voormalig wethouder kreeg hij wachtgeld, maar in die periode zou hij nog andere inkomsten gehad hebben. De gemeente Helmond vorderde daarom een deel van die gelden terug.

Tielemans kreeg ernstige problemen met zijn gezondheid. Ondertussen liep zijn wachtgeldperiode af en viel hij terug in een invaliditeitsuitkering. Vanwege de verdenking van niet-opgegeven inkomsten stopte Helmond de invaliditeitsuitkering. Dat gebeurde op grond van informatie die de gemeente van het Openbaar Ministerie zou hebben verkregen uit het dossier betreffende de strafzaak tegen Tielemans.

Schijn tegen

De oud-wethouder heeft - als ik de krantenartikelen goed lees - geweigerd informatie over zijn mogelijke extra inkomsten in de periode 2007 tot 2012 te geven. Hij was toen (indirect) in dienst van de gemeente. Met die weigering heeft Tielemans de schijn tegen. Zijn advocaat stelde dat hij die informatie niet meer heeft. Dat zou kunnen. Maar is het niet vreemd dat de gemeente Helmond die informatie niet zelf gewoon heeft?

Ik heb nog enkele vragen.

Kan het in een rechtsstaat dat een gemeentebestuur, de uitvoerende macht, informatie krijgt van de openbaar aanklager en/of de rechterlijke macht, voordat er een rechtszaak is geweest?

Er is nog geen veroordeling. Hoe kan het dan dat het gemeentebestuur de invaliditeitsuitkering stop zet? Omdat hij geen nadere informatie over de jaren 2007 tot 2012 verstrekt. Maar wat als die informatie inderdaad niet meer beschikbaar is?

Nogmaals, ik ga de activiteiten van Tielemans niet verdedigen en ook geen poging doen om de beschuldigingen te weerleggen. Daar weet ik te weinig van, maar in de afgelopen vijf jaar is er - bij mijn weten - nog geen strafzaak tegen de oud-wethouder geweest, laat staan een veroordeling.

De wijze waarop het Helmondse college van B en W op dit moment omgaat met Tielemans - het stopzetten van zijn laatste vorm van inkomen, een invaliditeitsuitkering - tart mijn rechtsgevoel. Waar kan deze man, een voormalig stadsbestuurder, nu nog van leven? Zit de gemeente niet te veel op de stoel van de strafrechter? Dit kan niet in een rechtsstaat, wat iemand ook misdaan heeft.