Volledig scherm
Een schets van de kop van het Eindhovensch Kanaal uit de ontwikkelvisie Picus-West/NRE-terrein uit 2004 van de gemeente Eindhoven. Linksonder is een paviljoen ingetekend, rechts daarvan aan de overkant van het water een woontoren.

Mogelijk woontoren aan kanaal in Eindhoven

EINDHOVEN - Aan het Eindhovensch Kanaal bij het NRE-terrein is plaats voor een woontoren. Momenteel praat het college van B en W met een projectontwikkelaar die plannen heeft. Wie dat is, wordt nog niet bekendgemaakt. De eerste negatieve reactie is ook al binnen uit de buurt.

Eigenlijk staat de woontoren bij het Eindhovensch Kanaal al jaren in het bestemmingsplan voor het gebied tussen NRE-terrein en Tongelresestraat. Maar in 2012 schreef het college in een brief aan de raad dat de toren met parkeergarage was 'geschrapt'. Nu duikt de 'wolkenkrabber' - maximaal 20 woonlagen, zo'n 60 tot 70 meter hoog - weer op: hij staat op de prioriteitenlijst woningbouw voor 2018 en op een kaartje van het gebied dat her en der besproken wordt.

Tegen
Omwonende Peter Struik, die zich verzet tegen de invulling van het NRE-terrein en de woningbouw bij het DAF Museum, is daar fel tegen gekant, schreef hij in een brief aan de gemeenteraad. Daarin zegt hij dat de buurt nadrukkelijk is beloofd dat er geen toren kwam en ook de raad wist niet beter dan dat het plan is geschrapt. Het college wijkt daar nu van af. Wie regeert hier eigenlijk over Eindhoven?, zo prikkelde Struik de lezers.

Maar volgens een antwoordbrief van het college van B en W is er niets beloofd. En de brief aan de gemeenteraad is ongelukkig geformuleerd. Er had moeten staan dat de toren 'voorlopig' niet ontwikkeld zou worden. Er was destijds in de crisis ook geen animo om het gebouw te ontwikkelen.

In antwoorden op vragen van deze krant zegt een woordvoerster dat er gesproken wordt met een geïnteresseerde die op de gemeentegrond een woontoren wil bouwen. Meer wil het college daar nog niet over kwijt.

Kwaliteit
Struik blijft fel tegen verdere bebouwing van het gebied: 'De kanaalzone behoort tot de ecologische hoofdstructuur en is er voor alle burgers.' En: 'De vrije ruimte in de stad Eindhoven is hard nodig als er meer hoogbouw komt. Kwaliteit van leven moet prioriteit zijn.'

Ook op de kop van het kanaal, bij de Nachtegaallaan, zijn er nog wel bebouwingsmogelijkheden, schrijft het college aan Struik. Daar is een recreatieve of ecologische bestemming mogelijk. Het paviljoen dat in 2004 in de ontwikkelvisie voor het NRE-terrein en het terrein van de de voormalig Picusfabriek werd genoemd, blijft een optie.

poll

Megastores maken van Eindhoven een echte winkelstad

Megastores maken van Eindhoven een echte winkelstad

  • Eens (47%)
  • Oneens (53%)
1661 stemmen