Volledig scherm
© Martin Ommering

Onderzoek naar risico's aan enzymenplan afvalverwerker Cure

EINDHOVEN - Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar alle risico's van de nieuwe manier van afvalscheiding bij Cure. Alleen dan wil het college van B en W van Valkenswaard instemmen met dat plan van de afvalverwerker voor de gemeenten Eindhoven, Geldrop/Mierlo en Valkenswaard.

Bovendien moet eerst zeker zijn dat er ook door andere gemeenten dan deze drie genoeg afval aangeleverd wordt.

In het huidige plan voor de bouw van een afvalverwerkingsinstallatie voor 'natte nascheiding' van afval wordt uitgegaan van een capaciteit van 120.000 ton per jaar. De drie Cure-gemeenten zullen slechts gebruikmaken van de helft van de capaciteit van de nog te bouwen verwerkingsinstallatie. Kosten van de bouw van de fabriek op bedrijventerrein Acht: naar verwachting 77 miljoen euro.

Kritiek
Met deze voorwaarden komt het college van Valkenswaard tegemoet aan de kritiek vanuit de gemeenteraad, vanuit de coalitie maar vooral van oppositiepartij Valkenswaard Lokaal. Deze partij heeft van meet af aan grote bedenkingen gehad bij de haalbaarheid van het Cure-plan. Ook in de Eindhovense gemeenteraad werden de contouren van het plan dit voorjaar nog koeltjes ontvangen.

Restafval
Doel van de natte nascheiding, waarbij gebruikgemaakt wordt van enzymen waardoor biogas ontstaat, is de hoeveelheid restafval terug te dringen. GFT-afval hoeft dan niet apart ingeleverd te worden. Dat geldt nog wel voor papier, glas en textiel.

Dinsdagavond komt het plan aan de orde tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad van Geldrop/Mierlo, donderdag gebeurt dat in Valkenswaard. In Eindhoven staat het plan volgende week dinsdag op de agenda.

Vervolgens neemt het dagelijks bestuur van Cure - met daarin wethouders van de drie gemeenten - er een definitief besluit over, waarna begin volgend jaar de bouwwerkzaamheden van start moeten gaan. De verwachte oplevering van de afvalverwerkingsinstallatie is medio 2018.

poll

Eindhoven moet de afsluiting van de Vestdijk terugdraaien

Eindhoven moet de afsluiting van de Vestdijk terugdraaien

  • Eens (78%)
  • Oneens (22%)
2569 stemmen

poll

Eindhoven moet de afsluiting van de Vestdijk terugdraaien

Eindhoven moet de afsluiting van de Vestdijk terugdraaien

  • Eens (78%)
  • Oneens (22%)
2569 stemmen