Volledig scherm

Patstelling over verjonging ambtenarenkorps Eindhoven

EINDHOVEN - Er is een patstelling ontstaan in het overleg over verjonging van het Eindhovense ambtenarenkorps. De bespreking tussen het georganiseerd overleg en het college van B en W zijn net voor de feestdagen vastgelopen.

Bestuurder Huub Verbeek van CNV Overheid bevestigt dat. ,,In april hebben we hier in een convenant goede afspraken over gemaakt", aldus de vakbondsbestuurder. ,,Maar eind vorig jaar bleek plots dat verantwoordelijk wethouder Mary-Ann Schreurs van D66 als een blad aan een boom is omgedraaid, en niet meer met die afspraken kon instemmen."

Vergrijzen
Doel van het in het convenant afgesproken generatiepact was drieledig. Allereerst zou het pact moeten leiden tot verjonging: het Eindhovense ambtenarenapparaat is namelijk flink aan het vergrijzen, zo blijkt ook uit het recente sociaal jaarverslag. Het aantal 60-plussers neemt toe, het aantal jonge ambtenaren neemt juist af.

Het pact zou op de tweede plaats moeten zorgen voor een forse kostenbesparing, aldus Verbeek. ,,Oudere, ervaren ambtenaren zouden dan langzaamaan plaatsmaken voor veel goedkopere jongeren. Waarbij er dan wel sprake zou zijn van geleidelijke kennisoverdracht."

Boventallig
En op de derde plaats zouden door het pact mogelijk een aantal van de veertig tot vijftig boventallige ambtenaren aan het werk kunnen blijven. Die ambtenaren worden nu ontslagen, een deel per 1 januari jongstleden, een ander deel per 1 februari aanstaande. Zij zijn overbodig geworden na een in 2012 uitgevoerde reorganisatie waarbij in totaal zo'n 260 ambtenaren boventallig verklaard werden.

Dat generatiepact zou uitgevoerd worden volgens de zogenoemde 60/80/100-formule: zestig procent werken voor tachtig procent salaris met behoud van honderd procent pensioen. ,,Maar dat voorstel is nu van het ene op het andere moment van tafel geveegd door de wethouder." Hoe het verder moet, weet Verbeek niet. ,,We kunnen niet blijven aanmodderen, deze patstelling zal doorbroken moeten worden. Dat is in ieders belang."

Raadsvragen
De fractie van het Ouderen Appel Eindhoven (OAE) heeft inmiddels raadsvragen gesteld over de kwestie. Fractievoorzitter Dré Rennenberg maakt zich grote zorgen. ,,Het welzijn en het welbevinden van onze bijna 2000 ambtenaren komt zo ernstig in geding", aldus Rennenberg. ,,Waarom kan dat ouderenpact hier niet uitgevoerd worden en in steden als Den Haag, Emmen, Groningen, Utrecht en, dichter bij huis, in Helmond wel."

Overigens maakt het OAE zich ook ongerust over de sterk toegenomen kosten van het inhuren van personeel van buiten de gemeente Eindhoven. Die zijn vorig jaar toegenomen van 32 tot 34 miljoen euro, dertig procent van de personeelskosten van de gemeente Eindhoven en 10 tot 12 miljoen euro meer dan was begroot.

poll

De ruzie tussen Elly Blanksma en haar buren is een privézaak

De ruzie tussen Elly Blanksma en haar buren is een privézaak

  • Eens (37%)
  • Oneens (63%)
1373 stemmen