Illustratie Mat Rijnders
Volledig scherm
Illustratie Mat Rijnders © Mat Rijnders

Commissie-Huijbregts: advies en alle rapporten per gemeente

EINDHOVEN - Nuenen en Waalre zouden op korte termijn bij Eindhoven moeten worden gevoegd. Dat adviseert de commissie-Huijbregts in haar rapport over de toekomst van het lokaal bestuur in Zuidoost-Brabant.

Beide gemeenten zitten in financieel zwaar weer en hebben nu al moeite om hun taken adequaat uit te voeren, zo staat in het rapport dat woensdagmiddag wordt gepresenteerd.

Omdat het takenpakket de komende jaren alleen maar groeit, heeft de commissie weinig vertrouwen in de toekomstbestendigheid van Waalre en Nuenen.

Bekijk ook onze artikelen per gemeente (met de deelrapporten):

Bergeijk: stabiel Best: echte Brainportgemeente Helmond, Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek: geen verrassingen Nuenen: Houben houdt vast aan samenwerking Oirschot: inzetten op stedelijk gebied Valkenswaard: goed op orde Waalre: samenwerkingen matig, terwijl extra werk wacht

De rapporten van de overige gemeenten (PDF-formaat):

Bladel Cranendonck Eersel Eindhoven Geldrop-Mierlo Heeze-Leende Reusel-De Mierden Son en Breugel Veldhoven

'Samenwerkingsverbanden weg of beter'

Over de samenwerkingsverbanden in de regio toont de commissie zich bijzonder kritisch. Ze zijn over het algemeen te klein, te beperkt van opzet en erop gericht om Eindhoven buiten de deur te houden. Zo ziet de commissie bijvoorbeeld geen toekomst in de Dommelvallei-samenwerking van Son en Breugel, Nuenen en Geldrop-Mierlo. Als die op termijn samen een gemeente zouden gaan vormen, is dat 'een fusie met de rug naar Eindhoven'.

Huijbregts pleit juist voor vergaande samenwerking in het stedelijk gebied. Eindhoven en de randgemeenten zouden vergaande afspraken moeten maken en taken en bevoegdheden moeten uitbesteden aan de stad. Op die manier kan Eindhoven op economisch terrein veel slagvaardiger handelen dan nu het geval is.

Als de gemeenten daarover niet op een lijn kunnen komen, ziet de commissie herindeling tot een gemeente 'Groot Eindhoven' als enige oplossing. De commissie is kritisch over de huidige rol van de SRE, die 'zand in de motor' heeft door onderlinge verdeeldheid.

3 of 4 grote clusters

Uiteindelijk zou Zuidoost-Brabant de meeste huidige samenwerkingsverbanden vaarwel moeten zeggen en zich moeten richten op drie of vier grote 'clusters': Eindhoven en randgemeenten, Peelland (inclusief Helmond) en een of twee samenwerkingsverbanden in de Kempen. Hoe die precies moeten worden vormgegeven, maakt het rapport nog niet duidelijk.

Het rapport over Zuidoost-Brabant is het vierde en laatste deeladvies; eerder nam de commissie de regio's Den Bosch/Oss, Tilburg en Breda/Roosendaal onder de loep. Opvallend is dat het advies over Zuidoost-Brabant veel forser aangezet is dan de rapporten over de andere drie regio's.

Volledig scherm
Voorzitter Helmi Huijbregts (in het wit) tijdens de persconferentie van haar commissie. Foto Irene Wouters
Volledig scherm
Voorzitter Helmi Huijbregts (in het wit) tijdens de persconferentie van haar commissie. Foto Irene Wouters