Volledig scherm
Gemeentehuis Nuenen. © Ton van de Meulenhof

Helpt Elkander-deal ontketent koude oorlog in Nuenen

NUENEN - De Nuenense oppositie vindt dat wethouder Joep Pernot de raad structureel te weinig informeert in belangrijke dossiers. De verhoudingen in politiek Nuenen staan weer ouderwets op scherp dankzij de op handen zijnde deal met woningbouwvereniging Helpt Elkander.

Een prima onderhandelingsresultaat dat eindelijk al het oud zeer tot het verleden laat behoren, zo oordeelt de voltallige coalitie. Terwijl de gehele oppositie zich te kijk gezet voelt door wethouder Joep Pernot (GroenLinks). Hij zou de raad telkens onvoldoende informeren, terwijl de deal een aantal zeer belangrijke dossiers behelst. Frank Huijink (PvdA) diende een motie van afkeuring in, die door alle oppositiepartijen werd gesteund.

Jarenlange ruzie
De Helpt Elkander-deal is het sluitstuk van een jarenlange ruzie tussen de gemeente en de corporatie. De partijen kwamen jarenlang niet tot nieuwe prestatieafspraken omdat er een toenemende berg hoofdpijndossiers tussenbeide lag. Na een bemiddelingstraject werd besloten tot een totaaloplossing, om vervolgens een nieuwe start te kunnen maken. Zo neemt de gemeente twee schoolgebouwen, een buurthuis en de Dorpswerkplaats van Helpt Elkander over, terwijl de woningbouwvereniging juist de woonwagenkampen onder haar hoede krijgt.

Veel financiële details zijn echter nog niet bekend, nu de handtekeningen er bijna onder staan. Pernot vond het niet nodig dat de raad zich nog eens over de deal boog; hij had immers in juli vorig jaar toestemming van de raad gekregen om het eerdere akkoord op hoofdlijnen verder uit te werken. Hij is daarbij binnen de regels gebleven, zo redeneert de wethouder. En dus kan een collegebesluit volstaan. ,,Maar wij hebben ook een controlerende taak. Die kunnen we zo niet uitvoeren", merkte Monique Donkers (Combinatie) op. De VVD agendeerde het onderwerp vorige week al buiten het college om tijdens een commissievergadering. Daarbij was eigenlijk al wel duidelijk dat de oppositiepartijen er ook tijdens de raad op terug wilden komen.

Overbodig
Daarbij sneed de coalitie hen in feite de pas af door zelf een motie in te dienen. Daarin werd het college opgedragen de besluitvorming af te ronden. In feite volstrekt overbodig, want daar was Pernot toch al volop mee bezig. Maar het zorgde er wel voor dat de discussie over de motie van afkeuring een soort mosterd na de maaltijd werd. Want de coalitiemotie haalde uiteraard een meerderheid, terwijl die van de oppositie sneuvelde.

Huijink diende overigens nog een tweede motie van afkeuring in over de handelswijze van Pernot rond cultureel centrum Het Klooster. Ook daarin wordt de raad onvoldoende op de hoogte gehouden en komt Pernot zijn toezeggingen niet na, aldus de oppositiepartijen. De toon van het debat verdiende weer eens geen schoonheidsprijs. Huijink liet zich soms van zijn meest zuigende en snerende kant zien. Coalitiepartij W70 reageerde meermaals met afkeurende kreten en gebaren. Pernot beantwoordde op zijn beurt amper vragen. ,,Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. De paarden zijn vertrokken...", vond Hein Kranen (SP).

Geldrop e.o.