Volledig scherm

Raad Nuenen verliest taak uit het oog

ANALYSE - Ze hadden het nog zó duidelijk met elkaar afgesproken in de Nuenense politiek. Eerst zou er met nadrukkelijke inbreng van inwoners een doorwrocht bomenbeleid worden opgesteld. En met die richtlijnen in de hand zou dan een beslissing volgen over De Grote Bomenkwestie aan de Vallestap, waar tientallen buurtbewoners allergisch zijn door en voor het grote aantal berken in hun straat. Geen incidentenpolitiek dus, maar een goed onderbouwde oplossing op basis van nieuwe en redelijke regels.

De aanpak van het bomenbeleid was een succes. Het beleid werd met veel expertise van binnen en buiten het dorp opgesteld. Mede gedragen door betrokken inwoners, die in 'Bomencafés' meedachten. Dus was er tijdens commissie en raad alom lof, en werd het nieuwe beleid unaniem aangenomen. Eind goed, al goed, zou je denken. Nu kan de wethouder snel een onderbouwd besluit nemen over het al dan niet kappen van de bomen aan de Vallestap.

Kap
Maar zo liep het donderdagavond niet. Om twee voor twaalf begon de raad toch ineens te twijfelen. Uit het bomenbeleid was niet een op een af te leiden wat de oplossing voor het specifieke probleem-Vallestap zou zijn. En aangezien een raadsmeerderheid wil dat de bomen hoe dan ook (deels) gekapt worden, kwam er dus een motie die het college opdraagt de helft van de bomen nog voor 1 maart te verwijderen.

Een vreemde gang van zaken. De raad gaat immers helemaal niet over de kap van bomen. Die beslissing is aan het college. De raad gaat wel over het beleid waarmee beoordeeld moet worden of er bomen worden gekapt. Juist dat beleid lag donderdagavond voor; het werd unaniem en met complimenten aangenomen. De motie over de Vallestap is daarmee vooral een motie van wantrouwen: de raad heeft er geen vertrouwen in dat het college op basis van het nieuwe beleid een goed besluit neemt.

Helpt Elkander
Maar misschien nog wel het meest schokkend is wat de Nuenense raad bij het andere grote agendapunt van die avond besloot. De coalitie - en dus meerderheid - vindt dat wethouder Joep Pernot (GroenLinks) zonder verdere tussenkomst van de raad de miljoenendeal met woningbouwvereniging Helpt Elkander mag afhandelen. De gemeente koopt daarbij vier panden en handelt diverse majeure dossiers af, zonder dat het precieze kostenplaatje überhaupt bekend is gemaakt. De raad heeft daar als schatkistbewaker en controlerend orgaan juist wél een belangrijke rol.

De opstelling van grootste coalitiepartij W70 is daarbij hoogst verbazingwekkend. De partij legt een heikel miljoenendossier ter afhandeling bij de wethouder omdat de kaders al gesteld zijn. Terwijl de fractie nota bene diezelfde avond op de stoel van de eigen wethouder gaat zitten door een motie in te dienen over de kap van een aantal berken. Een groot deel van de raad deelde overigens in de malaise; slechts VVD en PvdA deden het enige juiste. De bomen aan het college laten en de Helpt Elkander-deal naar de raad trekken. Want los van elk politiek standpunt is in deze twee dossiers een basisvraag aan de orde: waartoe is de gemeenteraad op aarde? Niet om voor te sorteren op de kap van bomen, nog voor het college zich er überhaupt over heeft gebogen. Maar wel om het laatste woord te nemen in ingrijpende dossiers met financiële impact, zoals de Helpt Elkander-deal.

Geldrop e.o.