Volledig scherm
© iStock/Thinkstock

Bezuinigen en schuiven om begroting sluitend te krijgen: Lasten Oirschot blijven gelijk

OIRSCHOT - Het nieuwe Oirschotse college heeft zijn eerste begroting gepresenteerd. Er liggen nog wat lastige keuzes in het verschiet.

Inwoners van Oirschot gaan komend jaar niet méér betalen aan lokale belastingen. De woonlasten worden gecorrigeerd met de inflatiepercentages, maar blijven verder gelijk. Dat blijkt uit de nieuwe begroting die het Oirschotse college aan de raad heeft aangeboden. ,,Toen we startten, dacht ik nog: het kan best tot een verhoging komen. Maar onze rekenmeesters hebben hard gewerkt. Ik denk dat we trots mogen zijn op dit resultaat", zegt wethouder Jan Heijman (financiën).

Het is de eerste begroting van het nieuwe college en de eerste met een raadsbreed akkoord als uitgangspunt. Sinds dit voorjaar denkt de Oirschotse politiek niet meer in termen als coalitie en oppositie en is er niet langer sprake meer van een 'dichtgetimmerd' coalitie-akkoord. Gedurende de vier jaar kunnen er per onderwerp wisselende meerderheden ontstaan.

Het wordt erg interessant om te zien hoe dat uitpakt. Ook gezien de begroting. Oirschot heeft een gezonde, solide basis en de begroting is meerjarig sluitend, maar herbergt genoeg uitdagingen. Zoals bekend heeft Oirschot veel ambities en wensen, dus wachten nog lastige keuzes. Heijman: ,,De huidige begroting is beleidsarm, het is een aanzet voor de nieuwe periode, waarin ons veel werk wacht om alles goed te krijgen."

Sportpark Moorland, achterstallig onderhoud bij andere sportaccommodaties, problemen bij cultureel centrum De Enck, plannen voor unilocatie De Klep, omvorming van de kerk in Spoordonk, centrumplannen in Middelbeers, wensen bij de atletiekvereniging, grote infrastructurele projecten; het is slechts een greep uit alle plannen en noden. Sommige knopen zijn al doorgehakt, andere 'hete aardappels' rollen in de komende jaren over tafel van college en raad.

Om de begroting voor 2019 sluitend te krijgen, moest bezuinigd en geschoven worden. Er is een dekkingsplan opgesteld. Eén onderdeel daarvan is dat de uitbreiding van de ambtelijke uren voor het erfgoedbeleid - van een halve naar twee fte - iets wordt vertraagd. Een halve fte wordt pas in 2020 doorgevoerd.

Ook stelt het college voor om volgende zomer de huishoudelijke hulp-toeslag te laten vervallen. Daar maken nu zo'n 35 tot 40 mensen gebruik van. Het gros daarvan kan straks een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) als per 1 januari een abonnementstarief geldt. De mensen die daarvoor niet in aanmerking komen, worden geacht zelf een hulp te kunnen bekostigen.