Volledig scherm
Archieffoto © Rene Manders

Einde aan onzekerheid bij bewoners Stille Wille Oirschot

OIRSCHOT - De voorbereidingen hebben vele jaren geduurd, maar eindelijk is het zover. Het nieuwe bestemmingsplan voor Stille Wille is goedgekeurd door de Oirschotse gemeenteraad. Daarmee krijgen alle woningen op het bungalowpark een 'dubbele bestemming'; recreatie en wonen. 

Daarmee wordt een punt gezet achter een dik dossier, dat de gemeente Oirschot jarenlang veel hoofdbrekens heeft gekost. Op het park wordt al sinds jaar en dag illegaal gewoond. Ook waren in het verleden meerdere bestemmingsplannen van toepassing, was er daardoor veel onduidelijkheid over wat mocht en niet mocht en liepen er continu rechtszaken en procedures. De bewoners waren die onrust en onzekerheid zat en deden een appèl op de gemeente om met een goede, definitieve oplossing te komen. Zes jaar geleden, in het voorjaar van 2011, toonde de gemeente zich bereid om permanente bewoning op het recreatiepark mogelijk te gaan maken.

Historisch besluit
Dat was het begin van een lang traject, dat nu kan worden afgerond. "Dit is een historisch besluit", zei Mark Timmermans van CDA dan ook in de raadsvergadering. "Eindelijk weer een stapje verder", aldus Esther Langens van Dorpsvisie. Ook wethouder Piet Machielsen sprak van een heuglijk moment. "We hebben er met zijn allen jaren hard aan getrokken om dit voor elkaar te krijgen."

Een van de pijnpunten was het effect op het reguliere woningbouwprogramma van Oirschot. Doordat er op Stille Wille formeel 325 permanente woningen 'bijkomen', zou dat ten koste gaan van het aantal woningen dat elders gebouwd mag worden. Uiteindelijk heeft de gemeente die schade weten te beperken tot zestig woningen die uit het woningbouwcontingent worden weggestreept.

Geurnormen
Wel zijn er nog altijd zorgen bij de agrariërs in de omgeving van Stille Wille. Zij vrezen dat de permanente bewoning op het park in de toekomst leidt tot strengere geurnormen. Machielsen drukte de fracties tijdens de raadsvergadering op het hart dat dit bestemmingsplan niet leidt tot een extra beperking. Stille Wille krijgt niet de status van 'bebouwde kom' en zal dat ook in de toekomst niet krijgen, aldus de wethouder, waardoor omliggende bedrijven niet meer last van het park krijgen dan nu het geval is.

De boeren zijn er echter niet gerust op. De plannen om rondom het bungalowpark een 'landschapsontwikkelzone', een gebied met een hogere natuurwaarde, te creëren zijn al eerder uit het bestemmingsplan gehaald, maar ook over dit onderwerp blijven de agrariërs argwanend. De kans is groot dat zij naar Raad van State stappen, zo kondigen ze aan via hun vertegenwoordiger, adviesbureau Van Dun.

De raad stemde in ieder geval met een ruime meerderheid in. Alleen De Gewone Man ging niet akkoord vanwege de gevolgen voor het woningbouwprogramma en de mogelijke risico's voor de omliggende agrarische bedrijven.