Volledig scherm
Oirschot © Chantal Berben

'Eindelijk' stappen in erfgoedbeleid Oirschot

OIRSCHOT - Er is geen gemeente in Nederland met meer rijks- en gemeentelijke monumenten per inwoner dan Oirschot. Maar de afgelopen jaren heeft de gemeente weinig gedaan om de monumenten en de beschermde dorpsgezichten te behouden. Het college kondigt nu actie aan.

Er wordt nu nauwelijks gecontroleerd of eigenaren van monumenten wel voorzichtig omgaan met hun eigendom, er is bij de gemeente 0,2 fte beschikbaar voor erfgoedbeleid en jaarlijks is er een subsidiepotje van 40.000 euro voor werkzaamheden aan gezichtsbepalende gebouwen.

Doodzonde
Wethouder Piet Machielsen spreekt van een 'bodembedrag' en D66-voorman Harry Sauer is dat met hem eens: ,,Dit is peanuts." Erik Strijbos (SP) windt zich er ook over op: ,,De afgelopen jaren zijn verschillende monumenten tegen de vlakte gegaan. Het is doodzonde dat we al dit moois niet goed genoeg beschermen. We spoelen onze waardevolle kroonjuwelen door de plee."

Het nieuwe plan van aanpak van B en w rust op drie pijlers. Ten eerste wil de gemeente niet alleen objecten gaan beschermen, maar hele gebieden. Boterwijk bijvoorbeeld zou dan één monumentaal gebied worden, in plaats van het benoemen van ieder afzonderlijk adres.

Vergunningvrij
Ten tweede wil de gemeente inzetten op 'behoud door ontwikkeling'. Dat betekent dat ondernemers meer ruimte moeten krijgen om monumenten te ontwikkelen, zonder dat dat afbreuk doet aan de monumentale waarde. Tenslotte wil de gemeente de bureaucratische rompslomp rondom monumenten aanpakken.

Machielsen legt uit: ,,Waar het kan worden we losser met vergunningen. Dat betekent dat sommige werkzaamheden vergunningvrij worden, of een kortere procedure krijgen. We willen minder regels, maar we moeten wel voorzichtigheid betrachten. Het is een afweging tussen het recht van de eigenaar om met het pand te doen wat hij wil, en het algemeen belang. Als iets een monument is, willen we in de gaten houden wat ermee gebeurt."

Bescherming
De bedoeling is dat de gemeenteraad nog voor het einde van het jaar een besluit neemt over de plannen van het college, maar de aanwezige raadsleden lijken positief over het voorstel.

Volgens Frans Adriaanse, de voorzitter van de stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO), is de beslissing aan de late kant: ,,De komende tijd gaan er weer veel gebouwen verkeerd verbouwd worden, waarbij de historische waarde deels verloren gaat. Die gebouwen kun je afstrepen van de lijst met monumenten als je aan het einde van het jaar pas een besluit neemt."

Daarom zouden monumenten die op het punt staan verbouwd te worden, volgens hem nu al 'voorbescherming' moeten krijgen.

Kempen