Volledig scherm
Foto ter illustratie. © RGBStock.com

Fors tekort jeugdhulp Oirschot

OIRSCHOT - Een financiële tegenvaller voor de gemeente Oirschot. Er was 1,76 miljoen euro begroot voor jeugdhulp, maar de lasten bedroegen liefst 2,6 miljoen.

De jeugdhulp heeft de gemeente Oirschot in 2017 flink meer gekost dan begroot. In totaal is ruim acht ton meer uitgegeven. Er was 1,76 miljoen euro voorzien, maar de lasten bedroegen liefst 2,6 miljoen.

Dat heeft het college van B en W van Oirschot bekendgemaakt. Het gaat om de kosten van de geïndiceerde jeugdhulp; hulp die de gemeente inkoopt bij zorgaanbieders en wordt geïndiceerd door WIJzer, huisarts of arts.

De kosten zijn ook beduidend hoger dan in 2016, toen het totaal uitkwam op 1,9 miljoen. Een stijging dus van 7,5 ton.

Stijgingen

Het tekort liet zich niet aankondigen. Tot en met het derde kwartaal was er geen aanleiding tot zorgen, stelt het college. In het vierde kwartaal zijn evenwel forse stijgingen genoteerd, qua aantal klanten en jeugdhulpvoorzieningen. Deze stijgingen kwamen daarom pas in de loop van dit jaar aan het licht.

De grootste stijging zit in de ambulante jeugdhulp. Ook is er een stijging te zien van een aantal zwaardere zorgproducten, zoals specialistische GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en jeugdbescherming. Ook heeft de gemeente eind 2017 te maken gehad met gevallen van crisis-jeugdhulp, die de rekening fors kunnen verhogen.

Ruim twee ton is te verklaren door een kleine groep klanten die sinds vorig jaar relatief zware en dure jeugdhulp nodig heeft. Ruim anderhalve ton is terug te voeren op zorg die al voor 2017 is verstrekt, maar die pas eind 2017 is gedeclareerd door de zorgaanbieders. Tot voor kort konden zorgpartijen tot vijf jaar na levering van het product nog declareren. Dat is aan banden gelegd: vanaf 2018 is die termijn verkort tot een half jaar.

Onderzoek

De gemeente doet nog nader onderzoek naar het tekort en heeft maatregelen in het vooruitzicht gesteld om de kosten beter te beheersen.

Dat laatste is niet gemakkelijk. Slechts een derde van de jeugdzorg gaat via de gemeente, twee derde wordt geïndiceerd door artsen, medisch specialisten of rechters. Een gemeente mag zich niet mengen in het oordeel van deze professionals en heeft dus slechts op een beperkt deel van de jeugdzorg directe invloed.

Het college maakt een plan van aanpak over hoe het tekort wordt opgevangen in de begroting. ,,Voor de meerjarentermijn blijft gelden dat de ontwikkeling van de kosten van de jeugdzorg moeilijk te voorspellen zijn", aldus het Oirschotse college.

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement