Volledig scherm
De Enck in Oirschot. © Ton de Hond

Tekorten De Enck in Oirschot zijn nog groter

OIRSCHOT - De financiële problemen van De Enck zijn fors groter dan verwacht. Reeds bekend was dat het Oirschotse gemeenschapshuis per jaar 75.000 euro tekort kwam in de exploitatie. Een grondige inventarisatie van de onderhoudskosten maakt dat het jaarlijkse tekort groeit naar een kwart miljoen euro.

In de komende tien jaar heeft De Enck liefst 1.8 miljoen euro nodig voor onderhoud. Het zwaartepunt ligt in de eerste drie jaar. Bij de opening in 2004 was het de bedoeling dat De Enck na de opstartjaren reserves zou kunnen opbouwen voor investeringen en onderhoud. Dat is niet gelukt, omdat nooit sprake is geweest van een sluitende exploitatie. Ook in 2015 sprong de gemeente al bij met een eenmalige bijdrage voor onderhoud van twee ton.

Zowel het bestuur van De Enck als de gemeente is geschrokken van de uitkomsten van het meerjarenonderhoudsplan. Inmiddels is een breed onderzoek gestart naar hoe het centrum wél zelf de broek kan ophouden. Het college van B en W draagt aan dat onderzoek dertigduizend euro bij. 

,,Het is voor de gemeente een heel vervelende situatie”, zegt wethouder Frans van Hoof. ,,De Enck is tot stand gekomen onder een aantal voorwaarden. Daar is niet aan voldaan. Tegelijkertijd beseft iedereen dat De Enck belangrijk is voor Oirschot en blijven we zoeken naar een duurzame oplossing.”

In de komende maanden worden de resultaten van het onderzoek bekend. Dan zal de gemeente zo goed als zeker opnieuw gevraagd worden om financieel bij te springen. ,,Het is straks aan de nieuwe raad om daar iets van te vinden”, aldus Van Hoof. 

Quote

Het is voor de gemeente een heel vervelende situatie

Wethouder Frans van Hoof

In principe wil de gemeente niet structureel bijdragen in de exploitatie van gemeenschapshuizen. Maar de problemen zijn zo groot, dat De Enck niet uitsluit dat er toch een verzoek komt om jaarlijkse steun. Eerder werd die afgewezen. 

Frans Verouden, bestuursvoorzitter van De Enck, spreekt van een ‘enorme opgave’, waarvoor het bestuur zich gesteld weet. De nieuwe leiding is nu een aantal jaren bezig om tot een betere exploitatie te komen. Er zijn grote stappen vooruit gezet. Er is drastisch gesneden in de kosten en de bezettingsgraad van het theater is met vijftien procent gestegen. ,,Tegen de stroom in”, aldus Verouden.

Molensteen

Het onderhoud hangt evenwel als een molensteen om de nek. De grootste winst is volgens het bestuur te halen in het vastgoed. Daarin zijn sowieso veranderingen in aantocht, want de bibliotheek moet gedwongen op zoek naar een kleinere ruimte. De gemeente is nu nog eigenaar van een aantal ruimtes op de eerste etage. In een eerder rapport werd al geopperd dat De Enck die in eigendom zou kunnen overnemen om een sluitende exploitatie dichterbij te brengen. Andere kansen worden gezien in extra zorgfuncties of zelfs begeleid wonen. Een aantal scenario’s wordt nu uitgewerkt. ,,Het wordt een cruciaal jaar”, beaamt Verouden.

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement