Winkels hebben het zwaar in coronatijd.
Volledig scherm
Winkels hebben het zwaar in coronatijd. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Bij het nieuwe normaal past ook een 1,5 meter huurprijs

OpinieAls pandeneigenaren de huren voor ondernemers niet aanpassen, moet het kabinet ingrijpen. Dat betoogt Hafid Bouteibi, de fractievoorzitter van de PvdA in Eindhoven.

Het is natuurlijk niemand ontgaan. Ondernemers in onze stad en in het hele land hebben het zwaar. De laatste persconferentie van het kabinet geeft wat ruimte, maar we zijn er nog lang niet. Het is duidelijk dat ondernemers nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Voor een groot deel komt dit door het uitblijven van een afspraak over hoe om te gaan met het betalen van de huur. Daar waar men tevreden is over de maatregelen die de overheid heeft genomen, is men over het algemeen zeer ontevreden over de houding van pandeigenaren.

Er zijn goede voorbeelden; zoals bierbrouwerijen en andere pandeigenaren die al begin april tot een afspraak zijn gekomen. Niet alleen de huur uitstellen, maar eerlijk delen! Samen de last van deze crisis dragen. Dit verdient een dikke pluim. Deze pandeigenaren en investeerders zouden wij persoonlijk willen bedanken. Geef hun namen vooral aan ons door.

Helaas geldt dit niet voor álle pandeigenaren en brouwerijen. Het gaat ook niet alleen om de horeca. Daar waar winkels open mochten blijven, werden zij geconfronteerd met het feit dat iedereen gevraagd werd om thuis te blijven. Weinig klanten dus. Geen omzet.

Vertrouwen

Weken later zien we dat onze binnenstad langzaam maar zeker drukker wordt en krijgen steeds meer ondernemers in de detailhandel er weer vertrouwen in. Vertrouwen in de klanten, maar zeker nog niet in de bereidheid van de pandeigenaar om een redelijke huurkorting te geven.

De bereidheid om de huur uit te stellen is groot, maar een verzoek om huurkorting wordt vaak geweigerd. Dan nadert de grens en gaat een ondernemer kopje onder. Dat gaat de PvdA te ver. De aanslag van een faillissement op de ondernemer, zijn medewerkers en al die gezinnen die ervan rondkomen is enorm.

Overleven

De vraag is: Hoe kunnen we samen ervoor zorgen dat gezonde bedrijven deze crisis overleven? En ‘samen’ wil ook echt zeggen dat alle pandeigenaren hun verantwoordelijkheid nemen. Als ze dit niet doen, vinden wij dat de overheid moet ingrijpen.

Minister Wouter Koolmees van D66 heeft al een ultimatum gesteld. Tot uiterlijk 21 april heeft het ministerie de pandeigenaren de ruimte gegeven om tot een redelijke afspraak te komen met de ondernemer. Dit ultimatum is niet zonder resultaat gebleven, want er zijn echt goede voorbeelden te noemen. Maar nog niet voldoende. Dus kabinet: grijp in!

Middels deze brief doen wij een oproep om op korte termijn tot een tijdelijke huurverlaging te komen. Tegelijkertijd moet er meer gebeuren. In de 1,5 meter samenleving moeten we het in deze situatie ook gaan hebben over de 1,5 meter huurprijs. Als dit het nieuwe normaal wordt, kunnen we niet meer spreken over een tijdelijke maar moeten we het gaan hebben over een vaste huurverlaging. Het aanpassen aan het ‘nieuwe normaal’ is niet gemakkelijk en het werkt alleen wanneer iedereen zijn schouders eronder zet.