Volledig scherm
Eindhoven wil de regels aanpassen waardoor meer hoogbouw mogelijk wordt. © Jean Pierre Reijnen

De binnenstad is complex

OpiniePeer Notermans woont in de binnenstad Eindhoven. Hij vindt dat de Eindhovense gemeenteraad niet opnieuw lichtvaardig zijn goedkeuring moet geven voor hoogbouw.

De bewoners van het Groot Paradijs aan het Stadhuisplein hebben een uitnodiging in de brievenbus gevonden om op 9 oktober deel te nemen aan een Stadsgesprek over de toekomst van de binnenstad. 'Eindhoven kiest voor hoogbouw' is uitdagend genoeg om massaal op te komen.

Naar mijn bescheiden mening is er nog geen rechtsgeldig besluit genomen dat in die richting wijst. Wel is iets besloten over verdichting. Maar de sprong van verdichting naar hoogbouw is geen automatische, zegt een eenvoudige binnenstadbewoner. Voor begerige architecten ligt dat natuurlijk heel anders, zoals voor Winy Maas. Opvallend is dat deze aangetrokken architect niet aan tafel zit bij het stadsgesprek.

Mijn twijfel ligt bij de rol van de gemeenteraad, die de neiging heeft complexe zaken over de schutting te zetten. Zoals reeds is geschied bij cultuur en zorg en nu dreigt bij de binnenstadsrevolutie waar integrale deskundigheid vereist is. Maas zal wel gepokt en gemazeld zijn op zijn vakgebied, maar de binnenstad van Eindhoven is breed en complex.

Pindavorm

De petieterige pindavorm van die binnenstad alleen al is een obstakel van jewelste. Massale torenbouw vermindert de bestaande problemen allerminst: het omgaan met erfgoed; de stokkende verkeersafwikkeling; de tekortschietende parkeermogelijkheden; de nog niet getemde winden die waaien om de torenhoeken; de nu al vervuilde lucht (CO2 en stikstof); het beslag op de uiterst krappe bouwcapaciteit die volgens recent onderzoek niet richting de urgente woonbehoefte van bestaande Eindhovenaren dreigt te gaan maar naar de 'nieuwe' bewoners, die wel huren van rond de 2.000 euro kunnen ophoesten en veelal tijdelijk alhier verblijven - let op de volgende economische neergang - ; een visie op evenementenbeleid voor de nu eenmaal eenzijdig technisch georiënteerde Eindhovenaren en in lijn daarmee de beoogde 'bruisende binnenstad' etc.

Dus ben ik weer terug bij de zware verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Dit keer zal vluchten niet helpen. Op alle genoemde fronten staat de Raad van State te wachten. In de zestiger jaren is het vergelijkbare plan van Van den Broek & Bakema door de regering afgeschoten, na lichtvaardige goedkeuring door de gemeenteraad.

Het minste wat wij als inwoners van Eindhoven, maar ook de investeerders en projectontwikkelaars, van de gemeenteraad mogen verlangen is dat de voorbereidende instanties uitsluitend en alleen met RvS-proof voorstellen komen en in geval van twijfel met alternatieve scenario's - zoals van TU/e-prof. Diederen over de Ring. Dus niet onder tijdsdruk over één nacht ijs gaan, maar besluiten tot second/third toetsingen. Er staat te veel op het spel: de kwaliteit van de binnenstad, heel veel kapitaal, het imago van Brainport en het vertrouwen van burgers en andere belanghebbenden, zoals ook toekomstige 'nieuwe' bewoners. Gemeenteraad vermijd 'Branieport'. Ben benieuwd.