Volledig scherm
Donker Deurne. Op veel plaatsen in de gemeente zijn lichtmasten verwijderd. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Deurne volhardt in slechte aanpak verlichting

OpinieIn plaats van rücksichtslos lichtmasten te verwijderen, had Deurne beter kunnen investeren in ledverlichting. Dat betoogt Rien Voets uit Deurne in dit ingezonden artikel.

De gemeente heeft besloten om het aantal lichtmasten in Deurne te verminderen. Zij schakelde de wijkraden in om te beslissen welke masten verwijderd moeten worden. Dit is op zijn minst een zeer slechte beslissing, want deze mensen hebben daar geen verstand van en dat is ook te zien. Ik richt mij op de wijk Koolhof, omdat ik de hele gemeente niet kan overzien.

Vanaf 23 augustus 2018 ben ik de gemeente al aan het benaderen over de beslissing over het verwijderen van masten. Er zijn straten waar geen masten zijn verwijderd en plaatsen waar twee masten op een rij verwijderd zijn, waardoor je een hiaat krijgt van 90 meter of meer, terwijl voor de minimale veiligheid 60 meter wordt gerekend. Bij kruispunten en T-splitsingen zijn masten zodanig verwijderd dat de kruising/splitsing van wegen niet of slecht is te zien.

Begin dit jaar ben ik 's avonds met een ambtenaar van de gemeente en een externe deskundige enkele punten nagelopen. Toen is geconstateerd dat diverse plaatsen slecht verlicht zijn. Dat zou aan het gemeentebestuur worden voorgelegd. Na verloop van tijd kreeg ik het volgende antwoord: 'Uw reactie en die van uw buurtgenoten hebben wij voor een te nemen besluit voorgelegd aan het college van B en W in Deurne. Vorige week heeft het college van B en W op het voorstel positief gereageerd, zodat wij een aantal verbeteringen gaan doorvoeren. Ten aanzien van uw opmerkingen over de Deltasingel gaan wij diverse lichtmasten verplaatsen naar de kruisingen. Op de Antoon Coolenlaan wordt op de locatie zoals met u besproken een lichtmast bijgeplaatst. Wij danken u voor uw reactie en de gelegenheid dat wij met u in de wijk een rondwandeling hebben gemaakt.'

Over de slechte verlichtingssituatie op de Spaarne en nog andere besproken plaatsen, wordt met geen woord gesproken, terwijl in deze straat basisschool De Bron is gevestigd waar, vooral in de wintermaanden, 's avonds activiteiten zijn. Ook voetgangers van en naar het station maken gebruik van deze straat. In de afgelopen winter heb ik diverse keren gezien dat er mensen over het trottoir liepen met een zaklamp, omdat ze geen zicht hadden op de bestrating die op veel plaatsen onregelmatig zo niet slecht is met opstaande kanten door wortelgroei en ondergraving door mieren. Vooral voor ouderen is het niet te doen om 's avonds daar te lopen zonder te struikelen of te vallen.

Crisistijd

Ik kan het beleid van de gemeente niet volgen. In plaats van rücksichtslos lichtmasten te verwijderen - wat ook veel kosten meebrengt - had men beter dit geld kunnen besteden aan het ombouwen naar ledverlichting. Dan was al heel wat bezuinigd en was een adviesbureau ook niet echt nodig geweest. Nu krijg je het gevoel of je in een achtergestelde buurt woont, of nog erger in crisistijd leeft. De gemeente bekent in het ED dat fouten zijn gemaakt, maar daar blijft het bij. Ik heb geleerd dat je je fouten moet herstellen. Op een paar extreme plaatsen zijn masten teruggezet maar verder is er nog weinig gebeurd.

Dan lees je in het ED van 4 september dat de gemeente vrolijk verder gaat met masten verwijderen, maar nu worden ze eerst uitgeschakeld en kan de burger er bezwaar tegen maken. Verder is er het excuus dat in deze delen van Deurne geen wijkraad is. Vandaar deze aanpak. Maar dat had overal zo moeten gebeuren en niet via berichten in het Weekblad voor Deurne en enkele samenkomsten met wijkraden, die ook alleen maar via het Weekblad voor Deurne bekend werden gemaakt in plaats van een persoonlijke uitnodiging per brief.

Wel worden aanstalten gemaakt om het gemeentehuis voor een kapitaal te verbouwen. Wat heeft de burger daaraan? Ik denk dat burgers meer gebaat zijn met goede verlichting en onderhoud van trottoirs dan met een gemeentehuis met allerlei nieuwe snufjes.