Volledig scherm
De toekomst van cultureel centrum Hofdael in Geldrop is onzeker. © Fotopersburo van de Meulenhof

Politieke show in en over Hofdael in Geldrop

OpinieDe VVD liep weg uit een commissievergadering in Geldrop-Mierlo, in de achterkamertjes was al beslist. Dit ingezonden artikel is geschreven door Monica Leenders, raadslid voor de VVD in Geldrop-Mierlo.

Een dichtgetimmerd coalitiebesluit. We komen het jammer genoeg vaak tegen in de gemeente Geldrop-Mierlo. Zo ook tijdens de commissievergadering van 3 september, waarin het lot van cultureel centrum Hofdael werd besproken. Daarom besloot onze fractie om de vergadering te verlaten. 'Meepraten heeft totaal geen zin, want de coalitie heeft toch alles weer dichtgetimmerd' verklaarde fractielid Thomas Schouten.

In de commissievergadering stonden de vragen rondom Hofdael centraal. Het bestuur heeft namelijk een subsidieverzoek ingediend bij de gemeente, waarmee het Hofdael 'klaar wil stomen voor de toekomst'. Het zou hierbij gaan om een verbouwing van de grote zaal (kosten 350.000 euro) en een subsidieverhoging voor de komende drie jaar van gemiddeld een ton 'extra' per jaar, dus bovenop de huidige subsidie. Het bestuur denkt namelijk dat Hofdael niet lang meer rendabel kan zijn zonder deze verbouwing en extra subsidie, het trekt daarom aan de bel bij de gemeente.

De verbouwing van het gemeentehuis en daarbij horende verhuizing van de gemeenteraad - die nu vergadert in Hofdael - geeft nog een extra financiële tegenvaller. Over een tijdje zal de raad vergaderen in het nieuwe gemeentehuis en hierdoor loopt Hofdael veel inkomsten mis.

Al met al reden genoeg voor een duidelijke commissievergadering waarin het lot van Hofdael centraal staat. Jammer genoeg verliep dat net wat anders...

De coalitiepartijen hebben vooraf al besloten dat er een thema-avond belegd moet worden waarbij alle betrokkenen en geïnteresseerden van gedachten en ideeën kunnen wisselen over de toekomst van Hofdael. Dit besluit is niet tijdens de vergadering genomen, maar daarvoor al, achter gesloten deuren. Discussie tijdens de vergadering was onmogelijk, het maakte niet uit met welke ideeën of argumenten je kwam.

Overleg zonder visie

Wethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks) schrok ervan en gaf toe het overleg niet te zien zitten. Dit overleg, zonder visie, staat namelijk haaks op de ideeën van de wethouder, die deze zaak zo snel mogelijk wil afhandelen. 'Hoe kan je nou op één avond met allerlei partijen en mensen een beter plan voor Hofdael op tafel krijgen?' zei Van Otterdijk. Ook het bestuur van Hofdael is niet zo blij met deze 'pleister-plak-oplossing' van de coalitiepartijen. Het heeft besloten om per 1 januari op te stappen. Uiteindelijk is de vergadering uitgemond in een grote show voor de bühne.

We hopen dat de coalitiepartijen in de toekomst meer ruimte laten voor creatieve discussie. Misschien moeten zij aan de volgende zin uit het coalitieakkoord herinnerd worden: 'Openbaarheid moet de norm zijn in het openbaar bestuur'.

Een aantal jaar geleden is Hofdael ook al onderwerp van gesprek geweest. Toen heeft de gemeenteraad besloten dat de toenmalige subsidie van boven de 200.000 euro op termijn zou worden afgebouwd naar 100.000 euro per jaar. Dit streven is nog niet gehaald en nu komt al het verzoek om bij te passen. Bij de verlaging van het bedrag is ook toegezegd dat de foyer en de grote zaal zouden worden aangepakt.

Als VVD zijn we van mening dat deze afspraak door de gemeente moet worden nagekomen, zodat Hofdael optimaal benut kan worden. Van hogere subsidie zijn we geen voorstander, maar een lening is bespreekbaar. Verder willen we het mogelijk maken voor Hofdael om ook volledige horeca te kunnen aanbieden.

Al in ons verkiezingsprogramma van 2014 hebben we opgeroepen om de bibliotheek te verplaatsen naar Hofdael, omdat dit de levensvatbaarheid van beide instellingen kan bevorderen. Nu blijkt die roep te worden overgenomen door andere partijen. Laten we hierover op korte termijn dan ook in gesprek gaan en het niet laten bij holle woorden. De commissievergadering geeft ons helaas weinig hoop dat er garen op de klos gaat komen.

Ook hebben we ons kritisch uitgelaten over de verhuizing van de gemeenteraadsvergaderingen uit Hofdael. Wij waren altijd al tegen de verbouwing van het gemeentehuis. Er is immers genoeg ander gemeentelijk vastgoed beschikbaar. Een gemeenteraad hoort midden in de samenleving te staan en te vergaderen. In plaats daarvan laat de gemeenteraad Hofdael bekaaid achter. Er ligt niet eens een compensatie op tafel voor het vertrek van de grootste gebruiker, terwijl die wel is toegezegd. Wij hadden graag de vergaderingen behouden in Hofdael. Dan was de financiële situatie van Hofdael ook anders geweest.