Vakdocenten nemen 'gewone' docenten in het basisonderwijs werk uit handen.
Volledig scherm
Vakdocenten nemen 'gewone' docenten in het basisonderwijs werk uit handen. © Lenneke Lingmont

Stel vakdocenten aan in basisonderwijs

OpinieDe auteur Ir. Dolf Hertzberger uit Eindhoven maakte als zij-instromer de overstap van het bedrijfsleven naar het onderwijs. Hij denkt dat het aanstellen van vakdocenten in het basisonder-wijs goed is voor zowel de 'gewone' docenten als de leerlingen.

Hoewel de salarissen gelijktrekken met het middelbaar onderwijs (én hoger onderwijs?) een juiste zaak zou zijn, lost dat het probleem van de werkdruk in het basisonderwijs niet op.

Een goede vriendin die 44 jaar in het basisonderwijs heeft gewerkt, heeft vier A4'tjes met diploma's en certificaten van (overwegend nutteloze) cursussen. Maar ook een master Special Educational Needs en een master Remedial Teaching. Toen ik tien jaar geleden na dertig jaar internationaal bedrijfsleven als zij-instromer als docent op het hbo ging werken, verdiende ik meteen significant meer dan mijn vriendin. En zij heeft mij zeker de eerste jaren didactisch gecoacht. Mijn opleidingsmanager, die ook recht uit het bedrijfsleven kwam verdiende nog meer!

Deze situatie is vergelijkbaar met hbo-afgestudeerden, die stage doen bij ervaren mbo-verpleegkundigen met échte diploma's en tig meters op de klok. Respect en echte waardering - in verantwoordelijkheden én euro's - voor ervaring en vakmanschap zijn helaas ver te zoeken.

Terug naar het basisonderwijs. Van docenten daar verwachten wij 'gewone' dingen als lezen, taal, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, didactiek, computer in de klas, leerlingvolgsystemen, vroeg-herkenning van dyscalculie, dyslectie, ADHD, PDD-NOS, problemen thuis, intern overleg én de sociale en communicatieve vaardigheden om met al dan niet betrokken, wel of niet gescheiden ouders met een brede sociale en culturele achtergrond om te gaan. Zelfs van de beste, meest veelzijdige, sterk gemotiveerde docent kun je niet verwachten dan ook nog vakdocent te zijn in cultuur, techniek en sport.

Wanneer de regering in nauw overleg met docenten van basisscholen (extra) geld zou inzetten voor deze specifieke vakdocenten, dan worden drie belangrijke doelen gerealiseerd:

1. Leerlingen krijgen op jonge leeftijd op deze terreinen een stevig fundament. Onze maatschappij heeft deze kennis en vaardigheden nodig, zodat er meer wederzijds respect komt; kunst, dans en muziek een volwaardige plek krijgen; de interesse voor techniek tot meer technische innovaties leidt waarbij beter en meer rekening wordt gehouden met de maatschappelijke gevolgen van deze innovaties; en obesitas in de kern wordt aangepakt.

2. De 'gewone' docenten kunnen in de tijd dat deze vakdocenten werken, hun tijd aan nuttige bureaucratie, zinvolle bijscholing of gewoon 'effe niks' besteden, waardoor de kans op burn-out, vertrek uit het onderwijs etc. sterk vermindert.

3. De maatschappij zal op korte én langere termijn significant veel besparen - voor de gewenste kwantificering in tijd en geld daag ik economen etc. uit. Minder jeugdzorg, minder schuldsanering, betere benutting van talent, respect voor vakman/vrouwschap, minder campagnes Kies Techniek, meer kans op vrouwen in de techniek en mannen in het basisonderwijs, beter begrip en minder onverdraagzaamheid in de maatschappij, meer fitte, gezonde actieve mensen, meer aandacht voor allerlei vormen van kunst en cultuur etc. 'Een mens leeft niet van brood alleen'.

Overigens blijf ik van mening, dat artikel 23 (bijzonder onderwijs = openbaar onderwijs) uit de grondwet gehaald moet worden. Dit artikel 23 is een splijtzwam in onze maatschappij.