Volledig scherm
De bus of de fiets zijn geen alternatief voor het vervoer van kwetsbare leerlingen. © Kevin Hagens

Veeg onzalig plan om te bezuinigen op leerlingenvervoer van tafel

OpinieDe auteur Fried van Kemenade woont in Best en is 42 jaar docent basisonderwijs. Hij vindt dat de voorgestelde bezuiniging op het leerlingen- vervoer in Best voorbij gaat aan de reële situatie.

De gemeente Best wil bezuinigen op het leerlingenvervoer voor kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan (ED 15 januari). Ik wil bij dit voorstel enige kritische kanttekeningen plaatsen.

De leerlingen worden nu thuis opgehaald. In het voorstel wordt gesproken over centrale opstapplaatsen. Als dit praktijk wordt, zullen de kinderen 's morgens vroeg al worden blootgesteld aan een prikkelrijke omgeving. Het in een grote groep moeten wachten op een taxi zal een grote drukte geven, waardoor ook eerder wangedrag kan ontstaan. Iets wat de wethouder juist wil voorkomen. Bovendien zal dit tot grote praktische problemen leiden voor de gezinnen. Als er meer kinderen zijn in het gezin moeten die wellicht 's morgens al mee naar de opstapplek. Dit zal leiden tot een zeer onrustig begin van de ochtend voor alle belanghebbenden.

Verder stelt de wethouder dat reizen met de fiets of de bus altijd de voorkeur heeft. Dat de ouders hun kind daarbij begeleiden, vindt zij 'onderdeel van het ouderschap'. De wethouder gaat hier volledig voorbij aan de reële situatie voor deze kinderen in Best.

Best heeft geen speciaal onderwijs

De gemeente Best kent geen enkele vorm van speciaal onderwijs. Dat betekent dat deze kinderen zijn aangewezen op het speciaal onderwijs in Eindhoven, Veldhoven, Heeze of andere plaatsen. Wil je deze afstanden 's morgens afleggen met de fiets of de bus dan zal dit in de praktijk een reistijd betekenen van 1,5 tot 3 uur. Sommige kinderen zullen al om 6 uur moeten opstaan.

Verder gaat de wethouder voorbij aan het feit dat de meeste leerlingen met een fysieke en/of mentale beperking nooit zelfstandig met het openbaar vervoer of met de fiets kunnen reizen, omdat de daarvoor benodigde zelfstandigheid ontbreekt of omdat deze kinderen daarbij gemakkelijk in onveilige situaties kunnen belanden. Dat is ook precies de reden dat deze kinderen in groep 7 van de basisschool het verkeersdiploma niet kunnen behalen en dus in deze niet voldoende kunnen worden toegerust.

De wethouder spreekt de ouders aan op hun verantwoordelijkheid. Ik vraag me af op grond van welk wetenschappelijk onderzoek zij deze uitspraak doet. Zij gaat er van uit dat deze ouders niet of in onvoldoende mate zelfstandigheid bij hun kind proberen te bevorderen. Ik vind dat erg denigrerend voor de ouders van kinderen met een fysieke en/of mentale beperking. Deze ouders staan al vaak voor veel meer en grotere problemen dan ouders van kinderen waar alles 'op rolletjes loopt'.

Kinderen zijn erg kwetsbaar

De kinderen over wie het hier gaat, zijn vaak erg kwetsbaar. De christelijke partijen hebben hoog in het vaandel dat we moeten opkomen voor de minderbedeelden in de samenleving. Met dit voorstel is de kans dat de kwetsbaarheid van dit soort kinderen sterk wordt vergroot levensgroot aanwezig. Ik had van een wethouder van het CDA een compleet andere opstelling verwacht die meer in de lijn ligt met de beginselen van deze partij.

De stand van het land kan worden afgemeten aan hoe men omgaat met de kwetsbare inwoners. De gemeenteraad van Best heeft een gouden kans om hier voor deze kinderen een positieve draai aan te geven door dit onzalige voorstel van tafel te vegen. Daarmee zal een hoop onrust bij de ouders en bij hun kinderen verdwijnen en kunnen de leerlingen genieten van een rustigere en veiligere vervoerssituatie.