Volledig scherm
© Menno Boon

Gepensioneerden: Splits Philips Pensioenfonds op

EINDHOVEN - Als het aan Philips-gepensioneerden ligt gaat het eigen pensioenfonds fors op de schop. De Federatie die opkomt voor Philips-gepensioneerden pleit voor opsplitsing van het Philips Pensioenfonds. Ze wil dat de twee fondsen apart van elkaar kunnen beleggen. Een nieuwe vereniging is opgericht en zal zich mede gaan inzetten voor splitsing.

Met het voorstel wil de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) komen tot een andere inrichting van het Pensioenfonds. ,,Gepensioneerden zijn gebaat bij veel minder risicovolle beleggingen. Voor hen is stabiliteit belangrijker. Hoe risicovoller er wordt belegd, hoe groter het eigen vermogen moet zijn", stelt FPVG-voorman Roel Fonville, oud-directeur van Philips Healthcare in Best. Mede daardoor zijn volgens hem pensioenen jarenlang niet geïndexeerd. Fonville signaleert dat het Philips Pensioenfonds sterk is vergrijsd. Veruit het grootste gedeelte van de verplichtingen, zo'n tachtig procent, heeft betrekking op gepensioneerden en voormalig deelnemers. De rest wordt gevormd door de huidige Philips-werknemers. Voor hen is een zeer voorzichtig beleggingsbeleid minder aantrekkelijk: zij hebben baat bij hogere rendementen op lange termijn. Onlangs botsten de gepensioneerden al met het Pensioenfonds en de bonden over het herstel van de dekkingsgraad.

Om te komen tot splitsing is contact gezocht met Philips, Philips Lighting, het pensioenfonds en de vakbonden. Fonville: ,,Er volgen met alle partijen nog gesprekken." De Federatie heeft ook een nieuwe vereniging opgericht. Bij de LBPG, de Landelijke Belangenbehartiging van Philips Gepensioneerden (LBPG), kunnen alle gepensioneerden zich aansluiten. ,,De Federatie is een samenwerking van alle verenigingen. Maar omdat Philips zich uit zoveel plaatsen in Nederland heeft teruggetrokken, zoals Baarn en Stadskanaal bijvoorbeeld, komen er geen nieuwe gepensioneerden meer bij en neemt het ledenaantal door vergrijzing alleen maar af." Om leden te verenigen, is de LBPG opgericht. Die telt inmiddels duizend leden. Er zijn zo'n 56.000 Philips-gepensioneerden.

Vakbond VHP2 die veel Philips-personeel vertegenwoordigt, vindt het voorstel niet goed uitgewerkt. ,,Als het met de gepensioneerden maar goed gaat, de werkenden zoeken het maar uit", vat VHP2-onderhandelaar Jörg Sauer met enige cynisme de plannen samen. ,,Maar dit verdient wel een reactie. In een defensief uitkeringsfonds en een offensief opbouwfonds kan best iets zitten maar dit hangt af van een landelijke discussie over de toekomst van het pensioenstelsel."