Volledig scherm
De KBO is een van de bij het VBOB aangesloten bonden. De Eindhovense tak vierde in september het 65-jarig bestaan in het Evoluon. archieffoto bert Jansen/fotomeulenhof

Opinie - Duivels dilemma: alles bij het oude laten of vooruit denken?

OPINIE - De auteur Henri Swinkels is gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur in Noord-Brabant.

De verenigde ouderenbonden (VBOB) vrezen dat hun werk in gevaar komt door het nieuwe subsidiebeleid van de provincie.

Maatregelen nemen
Gedeputeerde Henri Swinkels wil van geen wijken weten. Onlangs mocht ik deel uitmaken van het panel tijdens de vooruitdenkers-lezing. Die lezing werd gehouden door hoogleraar Marc de Vos van de Universiteit van Gent. Hij schetste het probleem van de wens om zaken anders aan te pakken: als je ongewenste ongelijkheid in onze samenleving tegen wilt gaan, moet je maatregelen nemen die investeringen vragen. Maar omdat je je geld maar één keer kunt uitgeven, gaat dat dus ten koste van vertrouwde en óók belangrijke organisaties en instituties. Ziedaar het duivels dilemma: blijven steunen wat al gebeurt of investeren in nieuwe kansen, ideeën en mogelijkheden.

Dat is waar we als provincie ook mee te maken hebben. Als college van Gedeputeerde Staten hebben we gekozen voor een nieuwe aanpak. In een maatschappij die zo snel verandert, zijn nieuwe oplossingen nodig voor nieuwe situaties. Onze werkwijze steunt op lokale initiatieven en nieuwe samenwerkingsvormen, zij vormen de voedingsbodem voor sterke lokale netwerken waarin mensen elkaar leren kennen en waar nodig steunen en helpen. We noemen dat het versterken van de sociale veerkracht van de inwoners van Brabant. Zo werken we er aan dat mensen beter kunnen omgaan met de veranderingen in de maatschappij.

Investering
Het Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB), een platform van vier seniorenverenigingen, loopt er tegenaan dat wij op deze nieuwe manier gaan werken en daarom stoppen met de oude manier van subsidiëren. VBOB vraagt voortzetting van de provinciale structurele subsidie. De seniorenverenigingen doen als vertrouwde organisaties belangrijk werk in de Brabantse samenleving. De nieuwe aanpak vraagt echter een investering die – zoals Marc de Vos stelde – ten koste gaat van bestaande subsidies. Daar staat tegenover dat senioren natuurlijk zonder enige twijfel onderdeel zijn van de lokale gemeenschappen en dus ook in de nieuwe situatie een belangrijke rol vervullen. Alleen niet meer op de oude en vertrouwde manier.

Afgelopen week heb ik hierover gesproken met bestuursleden van het VBOB. Ze steunen inhoudelijk wel de nieuwe aanpak en zien ook het belang van nieuwe lokale initiatieven en samenwerking, maar willen – en dat is op zichzelf begrijpelijk – liever niet dat dat ten koste gaat van de subsidie die zij nu ontvangen.

Frustreren en vertragen
Dat verzoek kan ik echter niet honoreren. Het zou de nieuwe aanpak frustreren en vertragen. Maar die nieuwe aanpak betekent natuurlijk niet dat de provincie ouderen tekort doet of het VBOB de nek omdraait (zoals afgelopen week in een opinieverhaal in het Eindhovens Dagblad gesteld werd). Er is immers een deeloplossing mogelijk met projecten waarin het VBOB een rol speelt binnen de nieuwe aanpak. In ons overleg hebben we er enkele benoemd. Zoals het opzetten van lokale samenwerking van seniorenbonden onderling en met andere organisaties in de lokale gemeenschap. Maar ook projecten op het gebied van thema's waarin het VBOB zijn ervaring, kwaliteit en expertise kan inzetten en zo de impact lokaal en over geheel Brabant kan helpen versterken. Er liggen concrete voorstellen.

Dat biedt een nieuw perspectief. Het wordt natuurlijk anders, maar ook in de nieuwe aanpak is er ruimte om samen met het Brabantse netwerk van senioren de lokale gemeenschappen te versterken. Ik kijk nu uit naar de uitwerking van deze thema's en projecten door het VBOB en ik hoop zeer dat we zo gezamenlijk een dilemma weten te overwinnen. Want alleen samen kunnen we werken aan vernieuwing en verbetering.