Volledig scherm
© ED

Opinie - Inspraak beloond in Centrum-perspectief

OPINIE - Deze bijdrage is geschreven door Cees van Dijk. Hij was tot medio 2016 voorzitter van de Wijkraad Helmond Centrum.

Aanleiding voor mijn schrijven is het opinieverhaal 'Gebrek aan durf en ambitie' van de D66-raadsleden Jochem van den Bogaard en Gaby van den Waardenburg.

Even ter herinnering. De gemeente Helmond en de Wijkraad Helmond Centrum hebben zich de laatste 2 jaar ingezet om de bewoners inspraak te geven in hoe de stad op een aantal plaatsen aangepakt, verbeterd en aantrekkelijker gemaakt kan worden.

Het is duidelijk dat er altijd meer wensen zijn dan te verwezenlijken is. Geld en tijd zijn daarbij belangrijke factoren.

Centrumperspectief
Tijdens de discussieavonden, die als voorzet dienden voor het Centrumperspectief, kwam heel nadrukkelijk tot uiting dat de verblijfscultuur in de stad verbeterd mocht worden. De grote wens van velen was dat er weer kleinschalig plezierbootjes kunnen aanmeren. Ook was er de wens van vertier op en rond het water.

Een ander verlangen van de insprekers was de bereikbaarheid, in kwaliteit, van de Cacaofabriek. Verder is de wijkraad lange tijd in gesprek geweest met de gemeente over de verbinding tussen het NS-station en het centrum.

Het is een beetje zuur dat D66 nu spreekt van kapitaalvernietiging, terwijl de plannen in de steigers staan om de door Helmonders ingebrachte wensen te verwezenlijken. Zoals de plannen voor een mooi park aan de Haven met aanlegsteigers en kwalitatieve hoogwaardige bebouwing.

Helmonders zijn trots op hun stad en verlangen naar de momenten dat het centrum je dwingt ernaartoe te komen. Volgens mijn laatste informatie van de gemeente worden nog dit jaar de eerste stappen gezet om de plannen ten uitvoer te brengen.

Jammer dat leden van de gemeenteraad de inspraakdagen en -avonden blijkbaar hebben gemist. Gelukkig zien de deelnemers aan de discussies straks dat aan hun wensen tegemoet wordt gekomen.