Coalitie kibbelt over schrappen van natuur, spanning loopt achter de schermen op

In de coalitie is een felle strijd ontbrand over het schrappen van natuurgebieden. VVD en CDA willen daarmee het stikstofprobleem te lijf gaan, terwijl D66 juist méér beschermde natuur wil.

Quote

Opschoning is hoognodig, net als het schrappen of herindelen van die gebieden

Mark Harbers, VVD

Het is de politieke deal die de regeringspartijen deze week hebben gemaakt: in ruil voor verlaging van de maximumsnelheid gaat het kabinet bekijken of Natura2000-gebieden geschrapt kunnen worden. Dat laatste is een vurige wens van de VVD. Die partij baalt ervan dat de strenge stikstofregels om de natuur te beschermen bedrijven en boeren nu flink parten spelen.

,,Nederland zal op termijn blijven vastlopen als we op de huidige rigide manier blijven omgaan met Natura2000-gebieden’’, zei VVD-Kamerlid Mark Harbers vandaag tijdens het debat over de stikstofmaatregelen. ,,Opschoning is hoognodig, net als het schrappen of herindelen van die gebieden.’’

Harbers noemde het Wierdense Veld in Overijssel en de Grevelingen bij Zeeland als voorbeelden van op te doeken natuurgebieden. Ook CDA’er Jaco Geurts ziet graag dat het Overijsselse natuurgebied verdwijnt. Agrariërs in die regio smeken daar al jaren om.