Volledig scherm
Luchtfoto Lelystad Airport © ANP

Coalitie verdeeld: 'ChristenUnie frustreert proces Lelystad Airport'

De coalitie reageert verdeeld over de houding van de ChristenUnie rond de opening van Lelystad Airport in april 2019. De partij vindt dat eerst het vertrouwen van burgers terug moet worden gewonnen, waardoor uitstel 'voor de hand ligt'. VVD en CDA vinden dat de CU voor z'n beurt spreekt en de minister voor de voeten loopt, maar D66 lijkt zich juist achter de christelijke partij te scharen.

Quote

We moeten aan de slag om het vertrouwen terug te winnen. We merken al dat de nieuwe minister het anders aanpakt. Nu loopt Eppo de minister voor de voeten

Mustafa Amhaouch, CDA

,,Voor mij is een zorgvuldig proces en het werken aan draagvlak veel belangrijker dan april 2019 als openingsdatum", zegt CU-Kamerlid Eppo Bruins vandaag in deze krant. Uitstel ligt volgens hem dan ook voor de hand. Zijn partij speelt een cruciale rol aangezien vrijwel de volledige oppositie tegen de opening volgend jaar is. In februari valt het besluit over de opening. 

Het standpunt van de ChristenUnie is tegen het zere been van coalitiegenoten CDA en VVD, die vinden dat Bruins het politieke proces verstoort. ,,Het belang van de luchtvaart voor Nederland is groot", zegt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra. ,,Schiphol en Lelystad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een broedende kip over tijdspad, aanvliegroutes en aantallen moet je niet storen. Pas als de resultaten van de geactualiseerde milieueffectrapportages er zijn, legt de coalitie gezamenlijk een ei."

CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch benadrukt dat er niets is veranderd sinds het laatste debat, vlak voor het kerstreces. ,,Ons standpunt is niet gewijzigd. We hechten veel waarde aan het nieuwe MER-rapport en aan transparantie. Dat moet echt beter. We moeten continu aan de slag om het vertrouwen terug te winnen. We merken al dat de nieuwe minister het anders aanpakt. Nu loopt Eppo (Bruins, red.) de minister voor de voeten." 

Steun

D66 lijkt zich juist achter de coalitiepartner te scharen. Volgens Kamerlid Jan Paternotte zegt Bruins niet zoveel anders dan D66 ook al heeft gezegd. ,,Hij geeft aan te willen oordelen over opening in februari, net als wij. Voor die tijd vragen wij ons af of opening in 2019 überhaupt realistisch is: alle voorbereidingen zijn enorm vertraagd door het foutenfestival in de MER." 

Paternotte wijst erop dat de nieuwe aansluitroutes er al in november vorig jaar hadden moeten liggen. ,,Ze zijn er nu nog niet. Voorlopig heeft de minister dus nog niet openbaar kloppende informatie over de vliegroutes en de geluidsoverlast op tafel gelegd. En het is lastig oordelen zonder die informatie."

Herindeling

Quote

Ik geef maar vast een winstwaar­schu­wing af

Eppo Bruins

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zei in december nog dat zij zich '100 procent' in zal zetten voor een opening begin volgend jaar. ,,Ik zie nu nog niet hoe ik daarvan overtuigd kan worden. Daarom geef ik maar vast een winstwaarschuwing af", aldus Bruins. 

Volgens Bruins is het verstandig het besluit op te schorten tot duidelijk is hoe de nieuwe indeling van het luchtruim eruit komt te zien. Die moet in 2023 klaar zijn, maar zal in 2020 al grotendeels helder zijn. ,,Dan pas kunnen berekeningen over de eindsituatie gemaakt worden en wordt écht duidelijk wat de gevolgen voor milieu en geluidshinder zijn. In een zorgvuldig proces, moet je dat mee laten wegen.'' De ChristenUnie is de eerste coalitiepartij die spreekt over mogelijk uitstel. 

Actiecomité HoogOverijssel

Quote

Overlast zal er altijd wel zijn, maar je kunt het tot een minimum beperken door na het opstijgen snel te klimmen en in glijvlucht te dalen

Jan Rooijakkers, Actiecomité HoogOverijssel

Actiecomité HoogOverijssel is blij met een mogelijk uitstel. ,,Wij hebben altijd al uitstel bepleit om te zorgen dat het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld. Een pas op de plaats is een goed idee", aldus Jan Rooijakkers van het actiecomité.

In de omliggende provincies is veel weerstand tegen de voorgestelde vliegroutes voor Lelystad Airport. Veel mensen zijn bang voor geluidsoverlast. ,,We moeten het nu meteen goed regelen", zegt Rooijakkers daarover. ,,Overlast zal er altijd wel zijn, maar je kunt het tot een minimum beperken door na het opstijgen snel te klimmen en in glijvlucht te dalen."

Rooijakkers benadrukt dat er veel fouten in de procedure aan het licht zijn gekomen en dat het ministerie druk aan het rekenen is. Het uitstel komt de minister misschien dus ook wel goed uit, zinspeelt hij. 

Fouten

Vliegveld Lelystad wordt uitgebreid om Schiphol te ontlasten. Door vooral vakantievluchten over te nemen kan Schiphol zijn rol als internationale hubfunctie uitbreiden. 

Eind vorig jaar werd duidelijk dat er forse fouten zijn gemaakt in het onderzoek naar de milieu- en geluidseffecten van het nieuwe vakantievliegveld. Zo is het aantal vliegtuigen dat aankomt en vertrekt in werkelijkheid anders verdeeld dan in het rapport staat. Ook bleek er gerekend te zijn met een onrealistisch laag motortoerental, waardoor de mate van geluidsoverlast in het rapport ten onrechte meeviel. Beide fouten werden door het Actiecomité HoogOverijssel naar buiten gebracht. 

Actiegroepen pleitten voor een nieuw milieueffectenrapport, maar daar voelt Van Nieuwenhuizen niets voor. Het onderzoek wordt op dit moment 'geactualiseerd', zodat er alsnog zo snel mogelijk een besluit kan worden genomen.