Volledig scherm
Turken die in Nederland asiel aanvragen moeten net als andere nieuwkomers geld voor taalles kunnen lenen bij de overheid, menen D66 en CDA. © ANP XTRA

‘Geef Turkse vluchteling recht op lening voor inburgering’

Regeringspartijen CDA en D66 willen dat het kabinet inburgeringslessen per direct openstelt voor de groeiende groep Turkse vluchtelingen. Zij moeten alle faciliteiten krijgen die andere inburgeraars ook krijgen, inclusief aanspraak op een lening van maximaal 10.000 euro bij studieleningenverstrekker DUO. Tot dusver hadden zij daar geen recht op.

Aanleiding voor de oproep aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken is een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Die stelde onlangs een Turkse asielzoeker in het gelijk die graag wilde inburgeren, maar die nul op het rekest kreeg toen hij een lening wilde aanvragen om taallessen mee te bekostigen.

Vrijgesteld

Turken zijn in Nederland tot dusver vrijgesteld van verplichte inburgering. Het in 1963 afgesloten associatieverdrag tussen de toenmalige Europese Gemeenschap (EG) en Turkije bepaalt dat mensen met een Turkse nationaliteit dezelfde behandeling moeten krijgen als EU-burgers. Omdat Europeanen geen wettelijke inburgeringsplicht hebben, kunnen Turken, anders dan andere niet-westerse immigranten, daarom niet worden gedwongen om taallessen te volgen en examen te doen.

De rechtbank heeft echter bepaald dat de minister nagelaten heeft om te onderbouwen waarom álle mensen met een Turkse identiteit vrijgesteld zouden moeten worden. Volgens de rechter geldt het associatieverdrag alleen voor Turken en/of hun familie die onder associatierecht hier komen werken en niet voor vluchtelingen die hier asiel aanvragen.

Integreren

Met die opening moet Koolmees onmiddellijk aan de slag, stellen Kamerleden Jan Paternotte (D66) en René Peters (CDA). ,,Het gaat op dit moment om de grootste groep vluchtelingen die we nu in Nederland erbij krijgen”, stelt Paternotte over het toenemend aantal Turkse asielzoekers. ,,Velen hebben gevangen gezeten zijn vaak ook gemarteld. Die willen voorlopig niet meer terug, dus laten we ze zo snel mogelijk integreren in Nederland!

Het aantal Turkse vluchtelingen heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. In 2015 vroegen bijvoorbeeld slechts 55 Turken in Nederland asiel aan, vorig jaar was dat aantal al opgelopen tot 1.300. Binnen de Europese Unie steeg het aantal asielaanvragen in diezelfde periode van 4.180 naar 21.975. De toename was het grootst in Duitsland: van 1.500 naar 10.160.

D66 en CDA zagen eerder in een arrest van het Europees Hof juridische aanknopingspunten om alle Turken die hier naartoe komen alsnog verplichten in te burgeren. Koolmees is die mogelijkheid nu aan het onderzoeken. Vooruitlopend op een inburgeringsplicht zou de minister in ieder geval moeten beginnen het inburgeringsrecht voor Turken te regelen, menen de regeringspartijen. ,,Wat ons betreft gaan we nu alvast deze lessen openstellen voor alle Turkse vluchtelingen”, aldus CDA’er Peters.

Volledig scherm
Turkse asielzoekers moeten zo snel mogelijk in staat worden gesteld om in de Nederlandse samenleving te integreren, stelt D66-Kamerlid Jan Paternotte. © ANP