Militairen schminken elkaar met camouflage-schmink in Ermelo.
Volledig scherm
Militairen schminken elkaar met camouflage-schmink in Ermelo. © Martin Roemers/HH

GroenLinks: Snij seksisme aan bij functioneringsgesprek militairen

Defensie moet seksisme binnen de krijgsmacht aanpakken door het onderwerp standaard aan te snijden tijdens functioneringsgesprekken met het personeel. Ook moeten minister Bijleveld en staatssecretaris Visser van Defensie toezien op strenge handhaving bij seksistische incidenten.

Daarvoor pleit GroenLinks morgen tijdens een Kamerdebat. ,,Een leidinggevende moet standaard vragen naar de sfeer in het team en de vraag stellen of hij of zij – mannen én vrouwen dus – met seksisme te maken heeft.”

Kamerlid Isabelle Diks stelt dat een nieuwe aanpak nodig is, omdat de commissie-Verbeet die onderzoek deed naar de fysieke en sociale veiligheid bij de krijgsmacht veel openlijk seksisme tegenkwam. ,,Soldaten in een eenheid moeten blind op elkaar kunnen vertrouwen: seksisme en andere vormen van uitsluiting ondermijnen de veiligheid en gebondenheid in een groep”, vindt Diks. ,,Het is een strategische zwakte.”

Rekruten

Ze wil dat er meer aandacht komt voor seksisme in de opleiding van nieuwe rekruten. Ook moeten commandanten incidenten waarbij vrouwelijke collega’s worden uitgesloten, beledigd en vernederd voortaan altijd opvolgen. ,,Bij herhaling moet er een straf worden opgelegd.” Diks vindt dat de Tweede Kamer jaarlijks over de aanpak van seksisme moet worden geïnformeerd.

In het eerste jaarrapport van de onderzoekscommissie onder leiding van oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet stond in juni dat zij ‘bij diverse bezoeken’ een ‘terughoudende, soms zelfs afwijzende houding tegenover vrouwelijke militairen’ aantrof. Sommige eenheden gaven openlijk aan liever geen vrouwen in de groep te hebben en ‘bij voorkeur’ niet op patrouille te gaan met vrouwen. Ook ving de commissie geluiden op over ‘het zwakke geslacht’ en zag ze ‘diverse keren’ vrouwen op pin-upposters.

Norm

Volgens Diks worden militairen daar nog te weinig op aangesproken. ,,Anders was de commissie niet zoveel openlijk seksisme tegengekomen. De politiek moet een duidelijke norm neerleggen en daar ook naar handelen. In Nederland accepteren we geen seksisme, ook niet in de krijgsmacht.”

Diks vraagt de bewindspersonen om leidinggevenden in de defensieorganisatie actief te laten handhaven op seksistische incidenten. Het onderwerp moet vervolgens in de jaarlijkse personeelsrapportage aan de Tweede Kamer worden meegenomen. Dan kan de Kamer bijhouden of het actief wordt opgepakt en er verbetering optreedt.