Volledig scherm
Illustratieve foto van kindermishandeling © ANP XTRA

Kabinet: Psychische kindermishandeling komt niet expliciet in de wet

Het is en blijft wettelijk niet uitdrukkelijk strafbaar om kinderen psychisch te mishandelen, meldt het kabinet. Dat wil echter niet zeggen dat daders bij de rechter vrijuit gaan.  

Psychische kindermishandeling is in het Wetboek van Strafrecht ‘niet nader gedefinieerd’ en is op deze manier ‘niet expliciet strafbaar gesteld’, bevestigen de drie ministers van Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid en Rechtsbescherming vandaag aan de Tweede Kamer.

Oppositiepartij GroenLinks had hier vragen over gesteld, omdat Kamerleden Buitenweg en Westerveld het ontbreken van de term ‘psychische kindermishandeling’ een lacune vinden in het Wetboek.

Herziening

De strafbaarstelling van alle vormen van kindermishandeling leent zich voor een herziening, aldus de parlementariërs. Ze vragen of er ‘alternatieve wegen zijn om straffeloosheid van daders te voorkomen’.

Die zijn er, aldus de ministers. Zo kan psychische kindermishandeling strafbaar zijn als vorm van mishandeling via wetgeving die ziet op het toebrengen van pijn of letsel. Ook is bepaald dat opzettelijke benadeling van de gezondheid wordt gelijkgesteld aan mishandeling.

Verder is er eerdere rechtspraak (jurisprudentie) op basis waarvan daders gestraft kunnen worden. Eerder oordeelde het Gerechtshof in Den Haag bijvoorbeeld dat de term psychische gezondheid niet expliciet in de wet staat, maar dat dit belang ook wordt bedoeld met de beschrijving ‘benadeling van de gezondheid’ in het Wetboek van Strafrecht.

Niet opportuun

Per saldo stelt minister Dekker (Rechtsbescherming) namens het kabinet: ,,Nu de grenzen van de strafbaarheid van psychische kindermishandeling op grond van het huidige recht nog niet zijn uitgekristalliseerd, acht ik een herziening van het Wetboek van Strafrecht op dit punt vooralsnog niet opportuun.”

GroenLinks laat in een reactie weten het antwoord van het kabinet ‘een gemiste kans en onbegrijpelijk’ te vinden. Kamerlid Lisa Westerveld: ,,We weten dat kindermishandeling zowel fysiek als psychisch een enorm probleem is. We moeten alles op alles zetten om alle vormen van geweld tegen kinderen aan te pakken. Daarbij passen ook wettelijke strafmaatregelen.”  

Quote

We moeten alles op alles zetten om alle vormen van geweld tegen kinderen aan te pakken

Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks)