Huizen in Almelo worden voorzien van zonnepanelen.
Volledig scherm
Huizen in Almelo worden voorzien van zonnepanelen. © Robin Hilberink

Kabinet verlengt subsidieregeling zonnepanelen met drie jaar

De subsidieregeling voor zonnepanelen wordt door het kabinet met drie jaar verlengd. Dit betekent dat eigenaren van zonnepanelen nog tot 2023 de stroom die ze zelf opwekken en terugleveren aan het elektriciteitsnet volledig mogen aftrekken van hun eigen energieverbruik. Over dat deel is dan geen energiebelasting verschuldigd.

In het regeerakkoord was nog bepaald dat de zogeheten salderingsregeling vanaf 2020 zou worden afgebouwd. Dit gebeurt nu dus drie jaar later. Burgers en mkb-bedrijven die al zonnepanelen op het dak hebben liggen, of nog gaan leggen, profiteren hierdoor langer van korting op de energierekening. Volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) betekent dit dat de investering in zonnepanelen die tot en met deze kabinetsperiode wordt gedaan in gemiddeld zeven jaar kan worden terugverdiend.

Het is de bedoeling dat tussen 2023 en 2031 de subsidie stapsgewijs helemaal wordt afgebouwd. Eigenaren van zonnepanelen krijgen vanaf 2031 dan alleen nog de stroom die ze zelf hebben opgewekt en terug hebben geleverd vergoed door hun energieleverancier.

Geen terugleversubsidie

Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes verlengt de subsidie op zonnepanelen met drie jaar.
Volledig scherm
Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes verlengt de subsidie op zonnepanelen met drie jaar. © ANP

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de salderingsregeling te zijner tijd zou worden omgezet in een zogeheten terugleversubsidie, maar dit instrument bleek bij de uitwerking complexer dan gedacht, meldde EZK-minister Eric Wiebes eerder dit jaar aan de Tweede Kamer. Daarom is nu gekozen voor een afbouw van de al bestaande salderingsregeling per 2023. Volgens Wiebes is de gekozen methode ‘eenvoudig en gebruiksvriendelijk’, blijft die voor huishoudens financieel aantrekkelijk en voorkomt die tegelijkertijd overstimulering.

Tegen 2030 is de prijs van zonnepanelen waarschijnlijk zodanig gedaald dat die ook zonder subsidie voldoende financieel aantrekkelijk zal zijn, stelt Wiebes. ,,Op deze wijze kan op de lange termijn met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst worden geboekt, net als was voorzien in het regeerakkoord”, schrijft hij met staatssecretaris Menno Snel (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Dubbele teller

Eigenaren van zonnepanelen die voor subsidie in aanmerking willen komen worden vanaf 2023 verplicht over een energiemeter met minimaal een dubbele teller te beschikken, schrijven Wiebes en Snel. Deze meters zijn voor de Belastingdienst noodzakelijk om levering en teruglevering van energie afzonderlijk te kunnen meten. Wie nog niet over zo’n meter beschikt, krijgen deze voor 2023 aangeboden door hun netbeheerder.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) vindt het ,,goed nieuws voor de groei van duurzame energie en voor het draagvlak voor de energietransitie. Maar het is wel goed dat de regeling wordt hervormd. Zo blijven de kosten redelijk en komt er meer stimulans om de zonnestroom slim te gebruiken.”

Ook Greenchoice, dat zonnepaneelinstallaties plaatst, is blij: ,,Er komt geen limiet op het beschikbare budget voor de regeling en bovendien blijft het, net als bij de huidige salderingsregeling, niet nodig om subsidie aan te vragen.’’

Bekijk op het kaartje hieronder hoeveel megawatt er in jouw gemeente meer wordt opgewekt dan een jaar eerder:

Bekijk hieronder ook een aflevering van de Universiteit van Nederland: Waarom behoren dure zonnepanelen straks tot het verleden?