Lelystad Airport in aanbouw.
Volledig scherm
Lelystad Airport in aanbouw. © Foto Freddy Schinkel

Remkes: Alleen groei Schiphol en opening Lelystad Airport bij minder stikstof

De luchtvaart in Nederland mag alleen nog maar groeien als de uitstoot van stikstof daalt. Dat concludeert een commissie onder leiding van VVD’er Johan Remkes in opdracht van het kabinet. Pas dan kan Schiphol extra vluchten krijgen en mag Lelystad Airport open.

Want de luchtvaart moet, net als andere sectoren, ‘op een evenwichtige manier’ bijdragen aan een oplossing voor de stikstofproblemen in ons land, oordeelt de commissie Remkes. Het advies is saillant, omdat het kabinet Schiphol wil laten groeien van 500.000 vliegbewegingen per jaar nu naar 540.000 bewegingen.

En minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) sprak recent nog de verwachting uit dat Lelystad Airport in de loop van dit jaar, waarschijnlijk in het najaar, open kan voor vakantievluchten. Beide scenario’s zullen hoogstwaarschijnlijk zorgen voor een groei in de uitstoot.

Overloopluchthaven

Bij Schiphol toont een milieueffectrapportage uit 2018 dat ook onomstotelijk aan. Over de gevolgen voor de stikstofuitstoot van de opening van Lelystad Airport als ‘overloopluchthaven’ van Schiphol heeft de commissie niet zo’n analyse gezien, maar het ligt voor de hand dat die zal toenemen.

Remkes, oud-minister en momenteel waarnemend burgemeester van Den Haag, constateert verder dat de bijdrage van de luchtvaartsector aan de totale emissie van stikstof in Nederland weliswaar beperkt is, maar wel hoger dan de gerapporteerde 0,1 procent. Als ook de uitstoot wordt meegenomen van vliegtuigen uit hogere luchtlagen, komt de bijdrage uit tussen de 0,7 en 1,1 procent van het totaal.

Economische activiteiten meetellen

Om te zorgen dat de stikstofuitstoot in de toekomst echt daalt, adviseert de commissie dat de gevolgen van de ontwikkelingen van Nederlandse luchthavens (zoals Schiphol en Lelystad Airport) eerst ‘volledig’ en ‘volwaardig’ worden beoordeeld. Dus moet ook de uitstoot door economische activiteiten op luchthavens en verkeersbewegingen van en naar het vliegveld compleet worden meegerekend.

Verder ziet Remkes maatregelen voor zich zoals elektrisch taxiën, vernieuwing van de vloot met efficiëntere en lichtere vliegtuigen, minder vluchten, het weren van vervuilende vliegtuigen met een bonus-malussysteem en het stimuleren van glijvluchten om brandstofverbruik en geluidsproductie te verminderen. Ook kan de uitstoot door vervoersbewegingen van en naar de luchthaven minder.

Bekijk hieronder onze video's over de stikstofproblematiek.