Volledig scherm
Hans van Soest. © Joost Hoving

Stel uitbreiding Lelystad Airport uit tot 2023

CommentaarHet is het beste om de uitbreiding van Lelystad Airport uit stellen tot na de herindeling van het luchtruim in 2023, betoogt chef parlement Hans van Soest. 

Quote

Op besluiten rondom Lelystad Airport is het nodige aan te merken

In zijn nieuwjaarstoespraak noemde de Flevolandse Commissaris van de Koning Leen Verbeek het protest tegen uitbreiding van Lelystad Airport nog een ‘rituele rimpeling’ die niet zal leiden tot uitstel. Maar inmiddels roert ook regeringspartij ChristenUnie zich. Hoewel de partij het niet met zo veel woorden zegt, komt de partij met zúlke eisen dat uitstel onvermijdbaar lijkt. Daarmee komt er een Kamermeerderheid voor uitstel, jammer voor Verbeek.

Het is de bedoeling dat Lelystad vanaf 2019 de vakantievluchten van Schiphol overneemt. De nationale luchthaven raakt de grenzen van zijn groei en wil meer ruimte voor intercontinentale vluchten. Lelystad Airport is eigendom van de Schiphol Groep. Maar hoewel overheveling van een deel van de vluchten naar een andere luchthaven logisch lijkt, is er toch alle reden om een pas op de plaats te maken. Op de besluitvorming rond Lelystad Airport is namelijk het nodige aan te merken. Zo bleken rapporten de toekomstige geluidsoverlast voor omwonenden te rooskleurig voor te stellen.

Nederland is een druk bevolkt land. Er zit een grens aan het aantal vluchten dat kan worden uitgevoerd zonder dat het onveilig wordt of burgers te veel hinder ondervinden. Schiphol is weliswaar een belangrijke banenmotor, maar de groei die het nastreeft is daar lastig mee te combineren. Deze week nog bleek dat omliggende gemeenten geen vertrouwen meer hebben in de luchthaven: tot nu toe bleek de overlast vaak groter dan die volgens de officiële rapporten zou moeten zijn. Inmiddels is duidelijk dat Lelystad Airport de komende jaren alleen vluchten van Schiphol kan overnemen als vliegtuigen laag landen en opstijgen. Dat verandert pas nadat het luchtruim opnieuw is ingedeeld en toestellen hoger kunnen vliegen, met minder aanvliegroutes boven bewoond gebied. Dat gebeurt naar verwachting pas in 2023. Het is het beste om Lelystad pas na die herindeling te laten uitbreiden.