Thieme bij vertrek benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

videoMarianne Thieme is vanmiddag tijdens haar vertrek in de Tweede Kamer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ze ontving de ridderorde uit handen van Kamervoorzitter Khadija Arib, die haar in een speech prees om haar aanhoudende strijd tegen dierenleed en voor behoud van natuur en milieu. 

Kamervoorzitter Arib las in de plenaire zaal van de Tweede Kamer de afscheidsbrief van Thieme (47) voor, die vertrekt na dertien jaar in het parlement gezeten te hebben. ,,Ik ben er trots op dat we de bescherming van dieren, natuur en milieu veel hoger op de politieke agenda hebben gekregen.’’

Thieme heeft de Kamerleden leren kennen als ‘hardwerkende en gedreven vrouwen en mannen’, maar hekelt tegelijk hun ‘ideologische lenigheid’. ,,In de oppositie pleiten voor minder megastallen, als regeringspartij het tegendeel doen’’, gaf ze als voorbeeld. 

In haar speech stond Thieme specifiek stil bij het verbod op onverdoofd ritueel slachten eruit, dat in 2011 door een grote Kamermeerderheid werd gesteund. ,,Ik heb de Kamer leren kennen als een plaats waar politici de moed hebben zich te laten overtuigen door argumentatie. Het was een van de hoogtepunten van mijn Kamerlidmaatschap.’’ 

Thieme, die zichtbaar emotioneel was, benadrukt dat het in de Kamer niet enkel draait om macht, of een plekje in de coalitie, maar vooral om politieke invloed en het agenderen van belangrijke zaken. ,,De toekomst van onze planeet hangt af van de beslissingen die we hier nemen.’’

Wat Thieme nu gaat doen, is nog onbekend, maar aan haar ‘strijd tegen het grote onrecht dat dieren wordt aangedaan, komt geen einde'. ,,Die ga ik elders voortzetten’’, zei ze.

Thieme sloot haar brief af op de voor haar inmiddels zo befaamde wijze:  ,,Voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie’’, een verwijzing naar de senator Cato uit het oude Rome. Die sloot al zijn redevoeringen af met de uitspraak dat Carthago vernietigd moest worden.

Lees verder onder de foto

Quote

De toekomst van onze planeet hangt af van de beslissin­gen die we hier nemen

Marianne Thieme
Marianne Thieme
Volledig scherm
Marianne Thieme © ANP

Idealen

Ook Kamervoorzitter Arib hield een speech, waarin ze Thieme prees voor haar volharding en harde werken, de afgelopen dertien jaar. ,,Je kwam blanco, maar met grote idealen de Kamer binnen.’’ Volgens Arib combineerde Thieme ‘de rol van activiste met die van politica. En soms deed je dat een beetje verbeten, zeg ik daarbij.’’ 

Arib vindt het ‘jammer om opnieuw een ervaren Kamerlid te zien vertrekken'. ,,En dan ook nog eens een van de twee vrouwelijke fractievoorzitters.’’ Ze sloot haar speech af door bekend te maken dat Thieme een lintje kreeg. 

Vertrek

Thieme was een van de oprichters van de Partij voor de Dieren, en wist daarmee bij de laatste verkiezingen vijf zetels te bemachtigen. Dat zijn er inmiddels vier geworden, na het vertrek van Femke Merel van Kooten, die haar zetel meenam. De nummer twee van de partij, Esther Ouwehand, heeft het roer voorlopig overgenomen. 

Haar vertrek, dat Thieme twee weken geleden aankondigde tijdens een ledendag van de partij, kwam onverwacht. ,,Afgelopen mei, na de 24e succesvolle verkiezing sinds onze oprichting, heb ik besloten dat het een goed moment is om het stokje over te dragen zodat er de komende anderhalf jaar, tot de volgende verkiezingen, kan worden gewerkt aan mijn opvolging’’, liet Thieme onverwacht weten.