Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66) kan nog even opgelucht ademhalen: de stemming over de door hem verfoeide export van WW-uitkeringen is uitgesteld.
Volledig scherm
Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66) kan nog even opgelucht ademhalen: de stemming over de door hem verfoeide export van WW-uitkeringen is uitgesteld. © ANP

Toch geen stemming over WW-export

Het Europees Parlement gaat tóch niet stemmen over een omstreden voorstel over het exporteren van WW-uitkeringen. Op het laatste moment is besloten om het dossier door te schuiven tot na de komende verkiezingen.

Het voorstel maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen om socialezekerheidsstelsels binnen de EU beter op elkaar te laten aansluiten. Nederland maakt met name bezwaar tegen het oprekken van de periode waarin een WW-uitkering mag worden meegekomen naar het land van herkomst. Als bijvoorbeeld een Pool zijn baan in Nederland verliest, mag hij die volgens het voorstel zes maanden meenemen naar Polen. Nu is dat nog drie maanden. Nederland is bang dat dit uitkeringsfraude in de hand werkt.

Aanvankelijk zou er deze week niet sowieso niet over het voorstel worden gestemd, omdat er te veel kritiek op was. Maar een voorstel van de sociaaldemocraten om er tóch over te stemmen haalde het op het nippertje, mede doordat enkele Nederlandse Europarlementariërs afwezig waren bij de stemming. Dat zorgde gisteren voor het nodige rumoer.

Er werd overigens iets te hard in de bus geblazen, omdat het nog maar de eerste keer was dat er over het voorstel (dat nog tal van andere zaken bevat) gestemd zou worden. In het proces dat volgt kan er nog van alles veranderen en aangepast worden, voordat het voor een definitieve stemming ter tafel komt.