Volledig scherm
Hans van Soest © Joost Hoving

Vakbond heeft juist nú een taak

CommentaarUitgerekend nu er wordt gemorreld aan de sociale zekerheid, moet de vakbond aan de bak voor de werknemers, stelt chef parlement Hans van Soest. De bond moet werknemers een reden geven om lid te worden, maar doet dat onvoldoende.

Quote

In een tijd waarin belangrij­ke keuzes moeten worden gemaakt, is een verdeelde vakbewe­ging in niemands belang

In een tijd waarin de sociale zekerheid is versoberd, zou de vakbond moeten opkomen voor de rechten van werknemers. Werknemers die overigens steeds minder vaak lid zijn van een bond, maar Patijn heeft een punt dat een bond dan ook wel een reden moet geven om lid te worden. 

Het vertrek van de vicevoorzitter van de FNV Mariëtte Patijn is niet zomaar wat intern personeelsgedoe bij de grootste vakbond. Het is een zoveelste teken dat wat de belangrijkste belangenbehartiger van werknemersrechten zou moeten zijn, is verworden tot een in zichzelf gekeerde club.

Patijn zelf noemt als reden voor haar vertrek dat er binnen de top van de vakbond ‘te weinig daadkracht en eensgezindheid’ is over de koers. Ze verwijt de bond dat bestuurders zich vooral hard maken voor de verworven rechten van het vergrijzende ledenbestand en te weinig oog te hebben voor de belangrijkste sociale kwestie van dit moment: de toenemende flexibilisering. Grote groepen jonge werknemers hoppen van tijdelijk naar tijdelijk contract, waardoor ze nooit een fatsoenlijk pensioen kunnen opbouwen. Of moeten tegen hun zin als zzp’er aan de slag zonder dat ze genoeg verdienen om bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering te kunnen betalen. Een schrijnend voorbeeld is bezorgdienst Deliveroo die zijn koeriers de laan uitstuurt en hen als zelfstandige wil inhuren.

Juist in een tijd waarin de sociale zekerheid is versoberd, zou de vakbond moeten opkomen voor de rechten van werknemers. Werknemers die overigens steeds minder vaak lid zijn van een bond, maar Patijn heeft een punt dat een bond dan ook wel een reden moet geven om lid te worden. Dat doet de FNV nu voor grote groepen werkenden onvoldoende. En dat is om meerdere redenen slecht. Hoewel het poldermodel de laatste tien jaar vaak is verguisd, heeft het sociaal overleg tussen overheid, werkgevers en vakbeweging Nederland in het verleden veel goeds gebracht. Een nieuw sociaal akkoord komt er niet, werd afgelopen najaar duidelijk. Alleen over de pensioenen wordt nog overlegd, maar zelfs dat loopt moeizaam. Een verdeelde vakbeweging kan slecht marginaal invloed uitoefenen. In een tijd waarin belangrijke keuzes moeten worden gemaakt, is dat in niemands belang.