De commissie-Borstlap stelt voor om het arbeidsrecht volledig op zijn kop te gooien.
Volledig scherm
De commissie-Borstlap stelt voor om het arbeidsrecht volledig op zijn kop te gooien. © ANP

Veel kritiek op advies om stelsel arbeidsmarkt volledig om te gooien

Het advies van de commissie-Borstlap om de spelregels op de arbeidsmarkt volledig op zijn kop te zetten, wordt niet met applaus ontvangen. De partijen in Den Haag zijn blij dat de commissie voorstellen doet om de rechten van werknemers met een vast contract en die van flexwerkers en zzp’ers meer gelijk te trekken. Maar de afzonderlijke voorstellen krijgen veel kritiek.

Quote

Wat een dramatisch slecht idee

Lodewijk Asscher, PvdA

Zo willen linkse partijen in de Tweede Kamer niet dat er aan de bestaande rechten van werknemers moet worden gemorreld, zoals zij het voorstel van de commissie uitleggen. PvdA-leider Lodewijk Asscher van de PvdA noemt het onacceptabel dat werkgevers de mogelijkheid zouden moeten krijgen om werknemers ‘gedeeltelijk’ te kunnen ontslaan. ,,Zonder toestemming van rechter of UVW. Zo maak je miljoenen werknemers onzeker. Wat een dramatisch slecht idee’’, zegt hij

De commissie is ingesteld door het kabinet om met een advies te komen over hoe de arbeidsmarkt er in de toekomst uit moet zien. Nu zijn er veel problemen doordat een groeiend aantal werknemers geen vaste baan meer heeft en daar is het stelsel niet goed op ingericht. Het is de bedoeling dat het advies een rol speelt bij het opstellen van de partijprogramma’s voor de verkiezingen van 2021 zodat een volgend kabinet mogelijk met een hervorming van het sociaal stelsel kan komen.

Ontslagrecht

Als het aan SP-leider Lilian Marijnissen ligt, zal een volgend kabinet in elk geval niet het advies-Borstlap in zijn geheel overnemen. Ze is blij dat de commissie met voorstellen komt om flexwerk meer aan banden te leggen. ,,Het is niet alleen slecht voor onze welvaart, een onzeker bestaan sloopt mensen en gezinnen.’’ Tegelijk is ze bang dat de rechten van werknemers worden aangetast als het makkelijker wordt om die te ontslaan. ,,Dit probleem los je op met minder flex in plaats van meer.’’

Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver bevat het advies ‘goede ideeën’, maar hij bekritiseert dat ook zekerheden worden afgebouwd. Zo stelt de commissie voor het ontslagrecht verder te versoepelen.

Te duur

Quote

Werkend Nederland wordt vogelvrij verklaard

CNV

Ook de werkgeversorganisaties zien weinig in het advies. Zij vinden juist dat de commissie voorstellen doet die flexwerk en zzp-constructies ten onrechte onmogelijk maakt. Tijdelijk werk (zoals seizoensarbeid) wordt volgens hen zo veel te duur.

In een gezamenlijke verklaring van VNO/NCW, MKB Nederland en landbouworganisatie LTO stellen de werkgevers dat de commissie onvoldoende oog heeft voor de ‘uitdagingen van de toekomst’. Dat alle werknemers zo veel mogelijk hetzelfde behandeld moeten worden, past volgen hen ‘niet bij een moderne arbeidsmarkt’. ,,Jongeren en zelfstandigen willen zelf aan het stuur van hun loopbaan zitten.’’

De kritiek van de vakbonden is juist precies andersom. Zij vinden – net als de linkse partijen in de Kamer – dat de rechten van werknemers met een vast contract te veel worden aangetast in de plannen. Zowel FNV als CNV vinden dat er een einde moet komen aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de ‘wildgroei’ van contracten. De FNV vindt dat er te weinig aandacht is voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals mensen met een arbeidshandicap. Ook gaat de commissie in de ogen van FNV te ver met het voorstellen voor het terugschroeven van de ontslagbescherming. CNV vindt zelfs dat Borstlap ‘werkend Nederland vogelvrij verklaart’.