Volgens onderwijsminister Arie Slob ‘kunnen we het ons niet permitteren dat zoveel mensen thuiszitten, terwijl onze leerlingen zitten te springen om voldoende leraren'.
Volledig scherm
Volgens onderwijsminister Arie Slob ‘kunnen we het ons niet permitteren dat zoveel mensen thuiszitten, terwijl onze leerlingen zitten te springen om voldoende leraren'. © anp

Werkloze leraar moet weer aan de bak

De komende twee jaar moeten 1000 leraren die nu werkloos thuis zitten weer aan de slag zijn in het onderwijs. Het zogeheten Participatiefonds – dat de uitkeringen betaalt aan leraren – moet dat regelen. Dat is een van de maatregelen die het kabinet neemt om het lerarentekort op te lossen.

Volgens onderwijsminister Arie Slob ‘kunnen we het ons niet permitteren dat zoveel mensen thuiszitten, terwijl onze leerlingen zitten te springen om voldoende leraren'. Veel basisscholen waren de hele zomer druk om bij de start van het nieuwe schooljaar voldoende leraren voor de klas te hebben. Uit een rondgang van het ministerie blijkt dat dat vrijwel overal gelukt is. Wel geven scholen aan dat de rek eruit is. In 2020 dreigen 4000 voltijdbanen niet vervuld te kunnen worden. Dat tekort kan oplopen tot 10.000 in 2025.

Uit cijfers blijkt dat momenteel zo’n 14.000 mensen met een lesbevoegdheid voor de basisschool werkloos thuis zitten. Daarnaast zijn er nog zo’n 16 duizend mensen die de pabo-opleiding hebben gedaan maar buiten het onderwijs werkzaam zijn. Bij overige lerarenopleidingen liggen die getallen nog hoger. Het kabinet hoopt nu het personeelstekort in het onderwijs te kunnen oplossen door een deel van die ‘stille reserve’ aan te boren.

Meer maatregelen

Om het vak aantrekkelijker te maken is eerder al besloten dat het collegegeld voor studenten aan lerarenopleidingen de eerste twee jaar is gehalveerd (bij andere opleidingen is dat alleen het eerste jaar). Ook is 270 miljoen euro uitgetrokken om de salarissen van basisschoolleraren te verhogen en 430 miljoen euro voor het tegengaan van de werkdruk. Met dat geld kunnen bijvoorbeeld onderwijsassistenten worden aangenomen. Ook wordt het makkelijk voor mensen die een ander beroep hebben om zich te laten omscholen tot leraar. Deeltijdstudenten aan de pabo die al een hbo-diploma hebben eerder voor de klas mogen, mits zij aan een aantal kwaliteitseisen voldoen.