Volledig scherm
Foto ter illustratie © ANP XTRA

Bijna helft Brabantse veehouderijen heeft zaken op orde bij controles omgevingsdienst

Het afgelopen jaar zijn 1612 Brabantse veehouderijen onderworpen aan een intensieve controle vanuit de provincie. 43 procent voldeed aan de eisen van de inspectie.

 In 2,5 procent van de gevallen was er sprake van een zwaar vergrijp. Bij 47 procent van de bedrijven werd een overtreding geconstateerd, die binnen een bepaalde termijn hersteld moet worden.

Het project Intensivering Toezicht Veehouderijen ging in 2018 van start. Het is een initiatief van de provincie en gemeenten. In drie jaar tijd moeten alle 7500 veehouderijen in 45 deelnemende Brabantse gemeenten gecontroleerd zijn. Uitvoerder van de inspecties zijn de drie betrokken omgevingsdiensten ODZOB, OMWB en ODBN. Ze bekijken allemaal op dezelfde wijze of de agrarische bedrijven aan de wet- en regelgeving voldoen. Daarnaast informeren zij veehouders over asbestverwijdering en energiebesparing.
Het afgelopen jaar had de teller op 2500 inspecties moeten staan, maar in werkelijkheid waren dat er 1612. De achterstand heeft te maken met de aanlooptijd die nodig was voor het project, laten de omgevingsdiensten weten. Zaken als het opleiden van de inspecteurs en het op peil krijgen van de capaciteit kostten meer tijd dan gepland. 

Uit de bezoeken bleek verder een stijging van het aantal ondernemers voor wie het toekomstperspectief van hun bedrijf onduidelijk is. Een aantal gemeenten, zoals gemeente Deurne, heeft al vertrouwenspersonen ingezet om samen met de agrarische ondernemers de mogelijkheden voor de toekomst te onderzoeken.