Volledig scherm
© Getty Images

Brabant ziet mest als kans

DEURNE - Brabantse bestuurders willen van mest een waardevolle grondstof maken, in plaats van een problematisch bijproduct van de veehouderij. Een van hen, burgemeester Hilko Mak van Deurne, wil van minister Schouten extra bevoegdheden voor het opsporen van illegale mestverwerking.

In Zuidoost Brabant en Brabant-Noord worden de handen ineen geslagen om een van de grootste problemen van deze regio -het mestoverschot- om te buigen tot kansen. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe Brabantse visie op mestbewerking. In het project werken gemeenten, provincie en de omgevingsdiensten samen aan manieren om van mest een waardevolle grondstof te maken, in plaats van een afvalproduct van de veehouderij. Hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen, is de komende maanden onderwerp van gesprek en onderzoek.

Het project is nog maar net van start gegaan. In dit prille stadium is er nog niets concreets te vertellen,  laat de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant weten. Dit zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2019 het geval zijn.
,,We willen toe naar een situatie waarin de veehouderij onderdeel is van een circulaire landbouw die de kwaliteit van de bodem verbetert en geen negatieve impact heeft op mens, natuur en milieu. Mest is daarin een waardevolle grondstof die de vruchtbaarheid van landbouwgronden verbetert”, aldus burgemeester Hilko Mak van Deurne die ook betrokken is bij het project. 

Mak haalt de nieuwe Brabantse visie op mestbewerking ook aan in een brief die hij naar minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft gestuurd. In deze brief geeft hij aan wat een burgemeester van een agrarische gemeente nodig heeft om snel korte metten te maken met wantoestanden rondom illegale mestverwerking. 

Database

De instrumenten om dit op te sporen schieten nu enorm tekort, aldus Mak. Hij roept Schouten op gemeenten daarom toegang te geven tot de gegevens van andere overheidsinstellingen. Om een voorbeeld te noemen: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beheert een database met alle gegevens waar mest vandaan komt en heen gaat. Als je als gemeente vermoedt dat een agrariër bijvoorbeeld illegaal mest verwerkt, dan moeten daarvoor eerst gegevens worden opgevraagd bij de RVO. ,,Dat proces duurt vele weken en kost veel mankracht. Beter zou het zijn als gemeenten sneller of direct toegang zouden krijgen. Dit geldt ook voor de erkenningen die de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit uitdeelt voor mestbewerking. Wij hebben geen inzicht in die gegevens. Terwijl een ondernemer misschien helemaal geen installatie mag hebben op zijn locatie. Een koppeling van deze gegevens is van groot belang om misstanden vast te stellen”, aldus Mak.