Volledig scherm
PREMIUM
Sensoren tussen boer en buur in kader project Connecting Agri & Food. © Connecting Agri & Food

Brabantse veehouderijen op weg naar minder stank

EINDHOVEN - De vergunningverlening aan veehouderijen moet anders. Minder vooraf berekenen, meer ‘realtime’ meten. In Brabant draaide een proefproject bij vijf varkensboeren.

Als buren van een varkenshouderij meer inzicht hebben in wat er in de stallen gebeurt en waarom, dan leidt dat al snel tot meer begrip en vertrouwen. Een boer die weet dat zijn stal op sommige momenten meer geur uitstoot, kan daar gericht iets aan doen. Als omwonenden zien dat de varkenshouder zich inspant, zijn ze op hun beurt sneller genegen om zich aan te passen.