Volledig scherm
De stikstofregeling (PAS) moet mogelijk worden aangepast door de uitspraken van het Europese Hof van Justitie.

EU-hof: strikte voorwaarden aan stikstofbeleid

LUXEMBURG - Het Nederlandse stikstofbeleid rond vergunningen voor (agrarische) bedrijven bij natuurgebieden moet aan strikte voorwaarden voldoen. Zo moeten de gevolgen van het weiden van vee en of het in de bodem brengen van meststoffen wetenschappelijk worden getoetst en moet worden uitgegaan van de huidige, feitelijke situatie en niet het verwachte natuurherstel.

Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald in zaken die Nederlandse milieuorganisaties hadden aangespannen over nieuwe vergunningen voor landbouwbedrijven bij zogeheten Natura 2000-gebieden in onder meer Noord-Brabant. 

De Raad van State had het EU-Hof om advies gevraagd en moet nu invulling geven aan de uitspraak. Die zou kunnen betekenen dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moet worden aangepast. Het PAS is opgezet voor zowel natuurherstel als nieuwe economische activiteiten bij zogeheten Natura 2000-gebieden.

In de provinciehuizen werd met spanning gewacht op de uitspraak. Landelijk is de afspraak gemaakt dat provincies in de komende dagen geen vergunningen uitgeven aan veehouderijen in het kader van de natuurbeschermingswet. Eerst moeten de gevolgen van de uitspraak in kaart worden gebracht. 

De PAS heeft niet alleen betrekking op agrarische bedrijven. De stikstofregeling speelt bijvoorbeeld ook een belangrijke rol in de discussies rond de uitbreiding van Eindhoven Airport en de aanleg van de N69.