Volledig scherm
Wethouder Toon Antonis, tijdens een van zijn laatste raadsvergaderingen voor de zomer van 2016. foto Jan Wijten © Jan Wijten

De rust in Reusel is terug na roerige start

Verkiezingen/AnalyseREUSEL-DE MIERDEN - Niets zo veranderlijk als het weer. Nou, het college van Reusel-De Mierden kwam in het turbulente begin van de afgelopen raadsperiode aardig in de buurt.

Partij Samenwerking had de eclatante verkiezingswinst in 2014 in Reusel-De Mierden (van vier naar zes zetels) vertaald naar een coalitie met het CDA. Wethouder Cees van de Ven (CDA) kon zijn karwei voortzetten en Toon Antonis (Samenwerking) keerde na een periode als raadslid terug als wethouder.

Dat er binnen de muren van het gemeentehuis iets schuurde en wrong, werd amper een halfjaar later zichtbaar. Gemeentesecretaris Menno Doeven meldde zich ziek na ‘een vertrouwensbreuk binnen het college’. Meer meldde het vierregelige persbericht van de gemeente niet. De strategie om bij moeilijk nieuws alle luiken dicht te gooien in de hoop dat het wel overwaait, had de gemeente een halfjaar eerder ook al omarmd. Toen werd het gemeentehuis in allerijl gebarricadeerd met betonblokken. Tegen welke dreiging is nog altijd niet naar buiten gebracht.

Menno Doeven

Nadeel van die zwijgstrategie is dat het alle ruimte laat voor geruchten en eigen interpretaties. En dat iedereen bij wijze van spreken verdacht is. In het geval van Doeven: had het ambtelijk apparaat fouten gemaakt waar hij op werd afgerekend? Was de gemeentesecretaris zelf over de schreef gegaan, op welke manier dan ook? Of was Doeven juist in de bres gesprongen voor zijn ambtenaren en had hij het opereren van het college binnen de gemeentelijke organisatie aan de kaak gesteld? En was er een verband met de gestage stroom ambtenaren die in die periode de gemeente verliet?

Een jaar later, eind 2015, liep de emmer over bij burgemeester Harrie Tuerlings. Hij viel uit met een burn-out en zou uiteindelijk niet meer terugkeren. Toen hem bij een afscheidsinterview gevraagd werd wat er in die tijd speelde binnen het college, reageerde Tuerlings heftig. „Daar ga ik niets over zeggen.” Zijn blik werd glazig en even kon de burgervader niets uitbrengen.

Na al die geheimzinnigheid was de affaire rond wethouder Toon Antonis van Samenwerking in de zomer van 2016 heerlijk transparant. Antonis had zijn raadsfractie en coalitiepartner CDA gevraagd een raadsvoorstel in te dienen om zijn wethouderschap op papier terug te brengen van fulltime naar 95 procent. Als parttime wethouder zou hij niet gekort worden op inkomsten uit een nevenfunctie. Hij overleefde een motie van wantrouwen, maar trad uiteindelijk af onder druk van de publieke opinie. Partijgenoot Peter van de Noort volgde Antonis op. Na een jaar droeg waarnemend burgemeester Harrie Nuijten eind 2016 de ambtsketen over aan Jetty Eugster. In die samenstelling maakte het college de rit vol.

Verwijten

In de raad zorgde de kwestie Antonis voor gespannen verhoudingen. Bij zijn fractie Samenwerking zat de pijn zichtbaar diep en in de raadzaal vlogen harde woorden en verwijten over en weer. Er moest een onafhankelijk onderzoek van bureau Berenschot aan te pas komen om de zaak af te sluiten en de verhoudingen in de raad - in ieder geval op het oog - te normaliseren. Ondanks al die personele strubbelingen was de Reuselse politiek de afgelopen vier jaar op veel vlakken eensgezind genoeg om vooruit te komen. Waar elders de spandoeken uit de kast komen als het voortbestaan van de eigen gemeente in het geding is, spraken bewoners en politiek in Reusel-De Mierden voortvarend hun voorkeur uit voor een fusie met de andere Kempengemeenten. De ontwikkeling van de intensieve veehouderij werd verder beteugeld. En via De Beweging zochten boeren, burgers en politiek de dialoog, in een poging de tweespalt om te buigen in begrip. Een recent vastgesteld centrumplan moet de kern Reusel aantrekkelijker maken. In het gebied ten zuiden van de Wilhelminalaan komen wonen en zorg centraal te staan door verpleegplaatsen en sociale huurappartementen voor senioren. En via Samen doen worden burgers meer betrokken bij nieuwe plannen. Zo bezien heeft de roerige start geen schaduw geworpen over de hele raadsperiode.

Klik op de blokken voor meer informatie over de verkiezingen

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement