Foto ter illustratie
Volledig scherm
Foto ter illustratie © ANP XTRA

Onderzoek moet boeren uit Reusel duidelijkheid bieden

REUSEL-DE MIERDEN - De uitkomsten van een studie moeten boeren en burgers van Reusel-De Mierden duidelijkheid geven over de toekomst van de veehouderij.

Van de 110 intensieve veehouderijen in Reusel-De Mierden kunnen er 32 niet op deze voet verder. En van 23 bedrijven moet dat nog nader beoordeeld worden. Dat is de uitkomst van een ruimtelijke studie die als basis moet dienen voor de toekomst van de veehouderij in de gemeente. In januari gaat de gemeenteraad erover praten.

Dat het anders moet in het buitengebied van Reusel-De Mierden, daar zijn veel boeren en burgers het wel over eens. Maar hoe dan? Waar in de gemeente kan in de toekomst nog wel geboerd worden? Dat gaat de raad rond de zomer vastleggen in een nieuwe structuurvisie, waarvoor deze studie belangrijke input vormt.

Bestaande vergunningen

In het onderzoek is ingezoomd tot het niveau van individuele veehouderijen. Aan bestaande vergunningen wordt niet getornd, maar met het plaatje dat er nu ligt wil de gemeente ondernemers en omwonenden duidelijkheid bieden over hun toekomstperspectief. Van elke agrarische locatie is beoordeeld of die duurzaam is (en er dus ook in de toekomst ontwikkeling mogelijk is), of alleen de huidige vergunde situatie kan worden voortgezet of dat de locatie beter geschikt zou kunnen worden gemaakt voor andere functies, zoals wonen of recreatie. 

Quote

Dan zouden bedrijven binnen een cluster alles uniform moeten doen. Dezelfde dieren, hetzelfde voer, geen bezoekers

Sandra Borremans

De studie is uitgevoerd door vijf werkgroepen, met afgevaardigden van onder andere gemeente, provincie, ZLTO Reusel-De Mierden, de universiteiten van Eindhoven en Wageningen, GGD, dorpsraden en dierenartsen. Zij stelden criteria op. Voor duurzame locaties moet gelden dat ze niet in een beekdal liggen en meer dan 250 meter van een woonbestemming, dat ze voldoen aan waarden voor uitstoot en geur en dat het transport van en naar het bedrijf niet door een dorpskern loopt.

De proefballon van een High Tech Agro Campus (HTAC) werd in de haalbaarheidsstudie doorgeprikt als zijnde 'niet realistisch'. Het idee was alle veehouderijen op een soort bedrijventerrein te clusteren. „Dat bleek vanwege gezondheidsrisico's heel lastig", zegt Sandra Borremans, die als projectleider vanuit de gemeente betrokken is bij de omvorming van de intensieve veehouderij. „Dan zouden bedrijven binnen een cluster alles uniform moeten doen. Dezelfde dieren, hetzelfde voer, geen bezoekers." Ook de gedachte om gebieden aan te wijzen waarin agrarische ontwikkeling gestimuleerd of ontmoedigd wordt, strandde.

Kansen

Toch blijkt er na de individuele beoordeling per bedrijf iets van clustering te zijn. Van de 30 duurzame locaties liggen er 22 ten zuiden van de kern Reusel. Verder bieden de gebieden rond de Haarweg en De Luther in Hooge Mierde de meeste kansen voor ondernemers. 

De duidelijkheid die de gemeente wil scheppen is slechts een eerste stap. Van daaruit zullen boeren, overheid en omwonenden samen moeten zoeken naar oplossingen om die omvorming tot stand te brengen. Voor sommige boeren zullen er forse investeringen mee gemoeid zijn. En er is vertrouwen in elkaar voor nodig. Dat heeft de laatste jaren een flinke knauw gekregen omdat het buitengebied vaak 'op slot' werd gezet. „Heldere kaders stimuleren de boeren om te gaan innoveren", zegt Borremans. „Maar dan moet je als gemeente ondernemers ook perspectief bieden."

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement